Vzorkovník škárovacích hmôt a silikónových tmelov

Pri stavbe a rekonštrukcii prichádzame do záverečnej fázy - škárovania (označovaného aj špárovanie). V tomto bode je dôležité, ako sa škárovanie (špárovanie) realizuje, keďže to ovplyvní finálny vzhľad obkladu. Výber vhodnej špárovacej hmoty a dodržanie technológie nanášania dokáže výrazne pomôcť výslednému efektu.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.