Weber Slovakia

Sanačné a technické malty

Technická životnosť stavieb je výraz predstavujúci životnosť stavebného diela pri bežnej údržbe. V stavebnej praxi často nastávajú situácie keď je potrebné vykonať neštandardné zásahy do stavebných konštrukcii - sanáciu stavieb, napríklad z dôvodu vzniku havarijnej situácie, poruchy stavby alebo živelnej pohromy. Prostriedky na sanácie stavieb patria medzi špeciálne materiály vďaka ktorým sa dosiahne požadovaný zdravý stav stavby. Takéto materiály je potrebné používať pri renováciách, obnovách, rekonštrukciách bežných stavebných diel ale najmä v prípade zásahov do historických budov, kde sa vyžadujú nadštandardné technické vlastnosti použitých materiálov pre sanáciu týchto objektov.

Potrebujete poradiť so sanačným procesom? Pomôže vám náš Weber sanačný poradca Sanačný poradca.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.