zateplenie domu

Zatepľovanie a fasáda

V súčasnej dobe výrazného zvyšovania cien energií je zatepľovanie budov veľmi aktuálne hlavne z dôvodu finančných úspor pri užívaní budov. Zlepšenie tepelnej ochrany budov zateplením súvisí so zabezpečením základných požiadaviek na stavby v oblasti zdravia, hygieny a znižovania energetickej náročnosti pri prevádzke budov. Samotným zateplením rodinného domu neriešime len zníženie nadmernej spotreby energie budovy na vykurovanie, ale môžeme vyriešiť aj problémy týkajúce sa nízkych tepelnoizolačných vlastností materiálov použitých pri výstavbe, ktoré boli aktuálne v dobe realizácie.

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) - weber.therm

weber.therm exclusive, weber.therm terranova, weber therm flex E, weber therm clima E, weber.therm mínus 7, weber.therm plus ultra

  • Slovenská technická norma STN 73 2901: 2015
  • Zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
  • Slovenská technická norma STN 73 0802/Z2: 2015
  • Požiarna bezpečnosť stavieb a s vlastnosťami systému
  • Postup realizácie, s riešením detailov a nevyhnutnosťou  ich  riešiť podľa záväzného technologického predpisu a vyššie uvedených noriem

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.