webersys plastbeton jemný

webersys plastbetón jemný

EPOXIDOVÉ SPOJIVO

Spojivo určené na výrobu polymérbetónu a kamenných
kobercov. Veľkosť frakcie plniva do 8 mm.

  • Predĺžená UV odolnosť
  • Transparentná epoxidová živica
  • Bezrozpúšťadlové spojivo

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.