webersys plastbetón jemný

webersys plastbetón jemný

dvojložková bezrozpúšťadlová hmota na prípravu polymérbetónu a kamenného koberca

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Farba

transparentná

Spotreba

18,25 kg/m²/1 cm

Kód

NP 668

Balenie

18,55 kg plechové nádoby

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

 • podklad musí byť čistý, suchý zbavený mastnoty a nesúdržných častíc
 • podklady znečistené ropnými produktami musia byť prebrúsené, otrýskané alebo vyfrézované
 • vlhkosť podkladu ≤ 5 (betónový podklad)
 • pred spracovaním je nutné dôkladne zmiešať obe zložky náteru
 • čerstvý, nezavädnutý náter je možné posypať kremičitým pieskom za účelom zvýšenia priľnavosti ďalších vrstiev a za účelom zdrsnenia finálneho povrchu
 • teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od + 5°C do + 25°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte
 • spracovateľnosť zmesi 30 min v závislosti od teploty
 • do čerstvo namiešanej hmoty je dovolené pridať riedidlo S 6300, maximálne však do množstva 10 % hm.
 • náter musí byť aplikovaný rovnomerne
 • pre aplikáciu v exteriéri odporúčame iba odtieň RAL 1017

Vlastnosti a výhody produktu

 • vysoká mechanická odolnosť
 • pochôdznosť od 5 mm hrúbky (chodníky, balkóny, schody)
 • stredné zaťaženie od 10 mm hrúbky (garáže, autoservisy, výrobné haly, sklady)
 • vysoké zaťaženie nad 20 mm (vjazdy a prejazdy pre automobily)

Dôležité

 • spojivo pre kamenné povlaky do frakcie plniva 2-8 mm
 • hmota určená na finálnu povrchovú úpravu podláh
 • hmota nie je určená na priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou
 • hmota nie je vhodná do priestorov kde bude prebiehať zváranie a brúsenie kovov

 

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.