webersys plastbeton jemný

webersys plastbetón jemný - Epoxidové spoivo

EPOXIDOVÉ SPOJIVO

Spojivo určené na výrobu polymérbetónu a kamenných kobercov. Veľkosť frakcie plniva do 8 mm.

  • Predĺžená UV odolnosť
  • Transparentná epoxidová živica
  • Bezrozpúšťadlové spojivo

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 24,20 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

webersys plastbetón jemný je epoxidová živica modifikovaná reaktívnou zložkou. Používa sa ako spojivo tmelov, polymermált a polymérbetónov.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.