weber nivelit

weber.nivelit.jpg

SAMONIVELIZAČNÁ PODLAHOVÁ HMOTA

Jednozložková samonivelizačná podlahová hmota na báze cementu pre vnútorné použitie

 • Pevnosť v tlaku 25 MPa
 • Pochôdznosť už po 12 – 24 hod.
 • Pre hrúbky vrstiev 2 – 12 mm

Účel použitia

Podlahové konštrukcie

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Používa sa v hrúbkach vrstvy od 2 mm do 12 mm, k vyrovnaniu stabilných podkladových vrstiev (cementové potery, betón), k použitiu ako podkladová vrstva pod konečnú povrchovú úpravu (PVC, koberce, plávajúce podlahy a drevené nelepené podlahy)
 • Na penetrovanie nasiakavých podkladov pred aplikáciou hmoty používame riedený roztok weber penetrácia s vodou v pomere 1 : 5
 • Na nenasiakavé a problematické povrchy (mierne znečistené povrchy od farieb, alebo zbytkov lepidiel) odporúčame použiť neriedený penetračný náter weber spojovací mostík

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Suchá zmes, mieša sa s vodou
 • Pochôdznosť po  12-24 hod.
 • Vhodná na teplovodné podlahové kúrenie 
 • pre hrúbku vrstiev 2 - 12 mm
 • Pevnosť v tlaku MPa 25
 • K spoľahlivému vyrovnaniu podkladov v interiéri

Dôležité

 

 • Produkt nie je vhodný na drevené podklady
 • Nehodí sa k vyrovnaniu podkladov na báze síranu vápenatého (anhydrit a podobne)
 • Mieša sa s čistou vodou
 • Nie je určená ako konečná povrchová úprava
Weber
Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery Štukové a jadrové omietky Podlahy

Hotel Roca, Košice

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: sivá

Minimálna hrúbka vrstvy:

2 mm
Maximálna hrúbka vrstvy: 12 mm
Reakcia na oheň: trieda A1 fl  
Použitie v interiéri: ÁNO
Použitie v exteriér: NIE
Spotreba zámesovej vody: približne 5,25 litra / 25 kg
Pochôdznosť: po 12 - 24 h.
Uvoľňovanie nebezpečných látok : CT
Vlákna : NIE
Spracovateľnosť pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu: do 15 min.
Pevnosť v tlaku: C 25 (25 MPa)
Pevnosť v ťahu za ohybu: F6 (6MPa)
Prídržnosť: B 1,0
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1050 kg
Spotreba: približne 1,7 kg/m2
Cenníková cena: 0,455 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weber nivelit ?

Podlahová hmota webernivelit sa pripraví vmiešaním 1 vreca (25 kg) suchej zmesi do 5,25 l čistej vody. Mieša sa pomocou miešadla s nízkymi otáčkami na homogénnu zmes bez hrudiek. Po 2 až 3 minútach znovu premiešať. Rozmiešaná zmes musí byť spracovaná do 15 min. Rozmiešanú hmotu vylejeme na podklad. V jednom pracovnom procese je možné naniesť hmotu do maximálnej hrúbky 12 mm. Odporúčame hmotu nevrstviť. Pre finálne dorovnávanie hmoty sa použije podlahárska stierka a odvzdušňovací valček. Webernivelit je pochôdzny po 12 – 24 hodinách. Až od tejto doby sa počíta tzv. technologická prestávka, ktorá predstavuje v prípade dlažby minimálne 24 hodín, v prípade kobercov a plávajúcich podláh minimálne 24 hodín a v prípade nepriedušných krytín ako PVC 72 hodín.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.