Palety uložené na sebe v exteriéri

Štandard pre palety

Palety odoberané spoločnosťou Weber musia zodpovedať nasledujúcim kritériám pre opätovné použitie. Aké to sú?

Paleta WEBER vhodná na opätovné použitie:

 • Je bez poškodenia dosiek a hranolov

 • Nechýba ani jedna jej súčasť

 • Hranoly nie sú stočené (viac ako 1 cm na šírku/výšku)

 • Je riadne označená symbolom WEBER

 • Je čistá, bez plesní/hniloby/napadnutia škodcami

 • Bez opráv a použitia neprípustných častí

 • Bez vyčnievajúcich klincov a triesok

Paleta EUR/EPAL vhodná na opätovné použitie:

 • Je bez poškodenia dosiek a hranolov

 • Nechýba ani jedna jej súčasť

 • Hranoly nie sú stočené (viac ako 1 cm na šírku/výšku)

 • Je riadne označená symbolom EUR/EPAL

 • Je čistá, bez plesní/hniloby/napadnutia škodcami

 • Bez opráv a použitia neprípustných častí

 • Bez vyčnievajúcich klincov a triesok

Paleta nevhodná na opätovné použitie:

 • Paleta je v stave, kedy viditeľne stratila požadovanú pevnosť a tuhosť

 • Poškodené/zvetrané/prehnité dosky, drevo napadnuté červotočom

 • Paleta je až príliš znečistená, a mohla by kontaminovať materiál na nej

 • Viaceré značne rozštiepené hranoly

 • Použitie neprípustných častí pri oprave europaliet (príliš tenké/zrezané dosky, nevhodné hranoly atď..)

Chcete mať štandardy pre palety vo forme .pdf priamo u vás v počítači? Stiahnite si ich tu:

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.