Finálna nivelitová podlaha

Podlahové konštrukcie

Podlahové hmoty v rámci podlahových konštrukcií slúžia na presné vyrovnanie podkladu, úprav vlastností podláh či úpravu výškovej úrovne podláh. Tvoria podklad pre ďalšie vrstvy prípadne v niektorých prípadoch môžu fungovať ako finálna povrchová úprava vašich podláh. Potery značky Weber majú široké použitie ako mnohostranne použiteľný betón, použiteľný výhradne v interiéri alebo v exteriéri.

  • Všeobecné postupy diagnostiky podkladu
  • Postup prípravy podkladov pred zhotovením podlahových konštrukcií
  • Postup prípravy podkladov pred zhotovením hydroizolácii
  • Princípy realizácie podlahových konštrukcií a hydroizolácii (cementové potery, samonivelačné hmoty, lepenie obkladov a dlažieb, hydroizolácie proti vode a vlhkosti, epoxidové nátery a stierky

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.