Dotácie z programu Zelená domácnostiam

Dve možné zmeny v dotáciách na zateplenie od jesene

Vláda schválila aktualizáciu Plánu obnovy, ktorá má priniesť dve novinky: dotáciu na čiastkovú obnovu rodinných domov a možnosť čerpať dotáciu priebežne. To sú zmeny, ktoré by mohli rozšíriť dostupnosť dotácie aj pre ľudí s nízkymi príjmami.  

Prichádza podpora pre čiastkovú rekonštrukciu

Panuje všeobecná zhoda, že komplexná obnova rodinného domu je najlepšie riešenie na zvýšenie energetickej efektívnosti a zníženie účtov za energie. Týmto spôsobom sa zároveň minimalizujú chyby, ktoré sa vyskytujú pri postupnej rekonštrukcii domov v priebehu rokov. Realita na Slovensku je však iná. Prieskumy jasne hovoria, že veľká časť majiteľov domov zatepľuje a robí ďalšie rekonštrukčné kroky len postupne. Nemajú peniaze na kompletnú obnovu, a preto si postupne šetria financie a raz vymenia strechu, potom okná a neskôr postupne zatepľujú fasádu.

Doteraz s týmto prístupom nemohli získať dotáciu, keďže podmienkou bola aspoň 30 % úspora primárnej energie po rekonštrukcii a dotácia sa vyplácala až následne. To znamená, že majitelia domov museli aspoň vymeniť okná a zatepliť fasádu, aby sa k dotácii dostali. A to si už vyžadovalo pomerne veľké úspory.

„Niet pochýb o tom, že kompletná obnova domu je ideálny spôsob, ako znížiť účty za energie a vyhnúť sa problémom, ktoré pri postupnej rekonštrukcii počas dlhých rokov vznikajú. Bez podpory čiastkovej rekonštrukcie však nebudú mať možnosť vylepšiť si bývanie ľudia s najnižšími príjmami. Rozhodne preto vítam, ak sa od jesene bude finančne podporovať aj čiastková rekonštrukcia,“ hovorí Alexander Prizemin z portálu www.vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní. 

Dotácia vopred

S prvou zmenou úzko súvisí druhá. Len ak ľudia s nízkymi príjmami dostanú možnosť robiť čiastkovú rekonštrukciu a získať na ňu dotáciu priebežne, pustia sa do úprav svojich domov. Vyplácanie časti dotácie priebežne už počas zatepľovania totiž sprístupňuje štátnu pomoc ešte širšiemu okruhu ľudí.

Doteraz tento prístup nebol možný, keďže podmienkou pri európskych fondoch je v prvom kroku ukončenie celého projektu a až potom sa vypláca dotácia. Tento princíp pomáha predchádzať podvodom. Avšak aktualizáciou Plánu obnovy sa európske peniaze dopĺňajú aj o financie zo slovenského štátneho rozpočtu. A z týchto financií je možné robiť priebežné financovanie, čiže to umožní majiteľom rodinných domov získať dotáciu na čiastkovú rekonštrukciu vopred.

Tento princíp by sa mal uplatňovať cielene pri ľuďoch s nízkymi príjmami a vysokými výdavkami na energie, ktorí trpia tzv. energetickou chudobou. 

Zelená úsporám Light

Vzorom pre uvedené zmeny, ktoré zatiaľ poznáme pod pracovným názvom ObnovDomLight, je s vysokou pravdepodobnosťou český program Zelená úsporám Light.

V Čechách tento program umožňuje financovať konkrétnu čiastkovú obnovu domov (zateplenie fasády, strechy, podlahy, výmenu okien a dverí, výmenu energetického zdroja). Ide o programu pre ľudí s nízkymi príjmami, konkrétne v Čechách pre dôchodcov so starobným alebo invalidným dôchodkom 3. stupňa alebo pre poberateľov príspevku na bývanie.

Slovensko sa bude zameriavať na ľudí trpiacich energetickou chudobou s nízkym príjmom pod istou hranicou a vysokými reálnymi výdavkami na energie. Pre priebežné financovanie bude určených 40 miliónov eur a tieto financie by sa mali následne doplniť z modernizačného fondu. V kombinácii s čiastočnou obnovou sa týmto ľuďom výrazne sprístupní podpora pri rekonštrukcii ich domov. 

Ďalšou novinkou je 10 miliónov eur na takzvanú predprojektovú podporu obnovy rodinných domov. Ide o lepšiu informovanosť ľudí o možnostiach financovania a úspor energie. „Je dobrou správou, ak sa štát snaží vzdelávať majiteľov domov o možnostiach financovania a úspor energie. Pri kombinácii predprojektovej prípravy a  energetickej certifikácie rastie šanca, že ľudia budú svojpomocné zatepľovanie realizovať v súlade s odporúčanými postupmi,“  dodáva Alexander Prizemin.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.