webertmel PUR ,,salám"

polyuretánový tmel webertmel PUR ,,salám“

KOMPLETNÝ FLEXIBILNÝ PU TMEL  

Polyuretánový tmel pre stavebné konštrukcie, zložený z polyuretánovej živice s vulkanizujúcim účinkom

 • Odolný voči UV žiareniu, farebne stabilný
 • Odolný lúhom a riedeným kyselinám
 • Pretierateľný

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Fasáda, Sokel, Stena, Stĺpy

v 600 ml „saláme“

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Aplikovať pri teplotách od +5°C do +40°C
 • Vyššia teplota uľahčuje nanášanie tmelu a nižšie teplota naopak aplikáciu zhoršuje 
 • Podkladové plochy musia byť suché, zbavené mastnoty, prachu a nečistôt

Vlastnosti a výhody produktu

 • Odolný voči UV žiareniu
 • Vodotesný
 • Odolný voči lúhom a zriedeným chemikáliám
 • Pretierateľný po 24 hodinách
 • Vytvrdzuje bez zápachu
 • Spája porézne i neporézne materiály

Dôležité

 • Pri teplotách pod 0°C ustáva vulkanizácia tmelu a jeho aplikácia je neprípustná

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: sivá
Vzhľad: nestekavá pasta
Merná hmotnosť: 1,30 g/ml
Doba spracovania: 40-50 min.
Vulkanizácia: 3 mm / 24 hodín
Modul MPa: 0,40 MPa
Pevnosť MPa: 1,40 MPa
Ťažnosť: > 450%
Tvrdosť: 40 Sha
Pohyb v škáre: 25%
Zmraštenie: <2%
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
Tepelná odolnosť: -30°C až +80°C
Odolnosť voči UV žiareniu: dobrá – náter odporúčaný
Odolnosť voči nafte: veľmi dobrá
Odolnosť voči motorovému oleju: veľmi dobrá
Odolnosť voči benzínu: veľmi dobrá
Odolnosť voči kyseline sírovej 25% veľmi dobrá
Maximálna šírka škáry: 50 mm
Maximálna hĺbka škáry (merané od stredu): 10 mm
Cenníková cena: 11,34 €/ks bez DPH *

 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webertmel PUR salám ?

Nanáša sa pomocou výtlačnej pištole na pripravený podklad do požadovanej škáry/priestoru. Nanesený tmel uhlaďte do 30 minút stierkou. Nevytvrdený tmel odstráňte pomocou rozpúšťadla, vytvrdený tmel odstráňte mechanicky.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.