webersys epox plastbetón

webersys plastbetón jemný

EPOXIDOVÝ KOMPOZIT S FARBENÝM PLNIVOM

Vhodné na opravy betónových podkladov, zhotovenie spádových
plôch a estetických povrchov

 • Trojzložkový materiál
 • Vhodné na mechanicky namáhané podlahy
 • Jednoduchá aplikácia

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Polymerbetonový komplet je trojzložkový kompozit

Vlastnosti a výhody produktu

 • Používa sa najmä pri finálnych úpravách podláh v priemyselných objektoch, garážach, dielňach, skladoch apod.
 • Ako dekoratívny povrch sa používa aj pri vytváraní nových pohľadových, pochôdznych a pojazdných plôch ako sú balkóny, terasy a pod
 • Uplatnenie nachádza tak pri lokálnych vysprávkach, tak aj ako celoplošný povrch. Výrobok je dodávaný ako v prírodnom, tak aj v kolorovanom prevedení.
 • Vysoká mechanická odolnosť
 • Použitie v interiéri aj exteriéri
 • Odolný voči alkáliám, riedeným kyselinám a ropným látkam

Dôležité

 • Pracovisko musí byť intenzívne vetrané počas vlastnej práce, tak aj po dobu vytvrdzovania náteru
 • Pracovníci musia byť vybavení osobnými ochrannými pomôckami (pracovný oblek a obuv, rukavice, protichemické okuliare)
 • Po skončení práce je nutné dôkladne umyť ruky vodou a mydlom a potrieť regeneračným krémom. Pri práci s webersys epox plastbeton a pomocnými látkami nie je dovolené jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom
 • Je nutné dodržiavať minimálne a maximálne teploty podkladu a okolia

 

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Balenie: 18,25 KG
Cenníková cena:

6,3 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webersys epox plastbetón?

Technologický postup spracovania:

Zložka A sa zmieša so zložkou B a dôkladne zhomogenizuje. Miešanie oboch reaktívnych zložiek prebieha cca 2 minúty pomocou vhodného mechanického miešadla. Takto aktivovaná zmes sa vleje do plniva a mieša tak dlho, až je všetok piesok úplne mokrý. Pripravujte si vždy len také množstvo materiálu, ktoré ste schopní spracovať do 30 minút. Polymerbetonóvý komplet nanesieme na podklad, rozhrnieme na požadovanú hrúbku vrstvy. Po roztiahnutí ju uhladíme oceľovým hladidlom namočeným v rozpúšťadlách pre epoxidové náterové hmoty. Aby vytvrdený polymérbetón vykazoval optimálne úžitkové vlastnosti, musí byť aplikovaný na betónovej alebo inom nosnom podklade za normálnych podmienok.

 

Aplikačné hrúbky:

Pre ľahké zaťaženie (pochôdznosť, kolesové vozíky) je to 3 až 7 mm, pre stredné zaťaženie (osobné auto) 7 až 15 mm, pre ťažké zaťaženie (nákladné auto) 15 až 25 mm.

Polymérbetóny sú pri 20 ° C pochôdzne za 24 hodín. Plnému zaťaženiu možno takto pripravenú podlahu vystaviť za 7 dní.

Požadované parametre betónového podkladu:

Pevnosť v tlaku:

- pojazdné                     min. 21,5 MPa

- pochôdzne                 min. 14,7 MPa

Vlhkosť podkladu      max. 4% hmotnosti.

Vlhkosť vzduchu        max. 50% rel.

Prídržnosť                    min. 1,5 MPa

Teplota podkladu       15 až 20°C

Betónový podklad musí byť suchý a vyzretý najmenej 28 dní. Musí byť izolovaný proti vplyvom spodnej vlhkosti alebo podpivničený. Povrch musí byť zatiahnutý dreveným alebo plsteným hladidlom, nesmie byť gletovaný, ani poprašovaný cementom. Pred vlastnou pokládkou musí byť povrch zametaný (pre veľké plochy je vhodné použiť výkonný priemyselný vysávač). Ak je povrch podkladu poškodený (drobenie, korózia, vystúpené cementové mlieko a pod.), príp. znečistený naftou, olejmi, asfaltom a pod., musí sa vykonávať prebrúsenie, otryskanie pieskom alebo oceľovými guličkami, alebo iný overený resp. vhodný spôsob prípravy podkladu. Vyhovuje ak podkladový betón všetkým požadovaným parametrom, prevádza sa minimálne 24 hodín pred vlastným kladením penetrácie podkladu. Nedostačujúce sú však akrylátové penetrácie.

Penetrácia podkladu:

Zmyslom penetrácie je najmä spevniť povrch betónu a vybudovať prechodový mostík medzi podkladom a úžitkovou polymerbetonovou vrstvou. Penetrácia sa vykonáva pomocou webersys epox penetrácia rozpúšťadlová v hmotnostnom pomere 100: 10. Podľa kvality a nasiakavosti podkladu je spotreba penetračnej kompozície 300 až 600 g/m2. Roztieranie penetrentu sa najčastejšie vykonáva vhodnými valčekmi. Penetrácia sa prevádza do nenasiakavosti podkladu. Neprípustná je však tvorba súvislej lakovej vrstvy na povrchu podkladu. Ak dôjde napriek tomu k jej vytvoreniu, je nutné vykonať ihneď jej posyp suchým kremičitým pieskom.

Opravy schodov:

Pôvodné nášlapnice a podstupnice očistíme od nenosných častí a separačných vrstiev. Celý schod napenetrujeme. Na hranu schodu môžeme nalepiť hranovú lištu. Lišty plastové majú širokú škálu farieb a dekorov, ale pri predpokladanej väčšej intenzite užívania schodov volíme radšej lišty kovové, či už hliníkové, oceľové alebo mosadzné. Pri plastových lištách dochádza často k ich poškodeniu a následná oprava je náročná. Prilepená lišta nám umožní jednoduchšie tvarovú aplikáciu polymerbetónovej zmesi tak na nášlapnice, tak na podstupnici. Na zvislé plochy najprv nanesieme tmel zhotovený z epoxidovej kompozície Polycol 117 s Polycol 521 v tužiacom pomere 100: 10. Do natuženej zmesi pridávame amorfný kysličník kremičitý (biele sadze) v množstve 10-15%. Pripravíme si tmel thixotropnej konzistencie našľahaných vaječných bielkov. Na plochu aplikujeme čo najtenšiu vrstvu. Do takto pripraveného živého povrchu naťahujeme oceľovým hladidlom polymerbetónový povlak v hrúbke 2-3 mm. Poťah na zvislej ploche bude držať len na miestach s aplikovaným tmelom. Z plochy neošetrené kontaktným mostíkom polymerbetónová hmota odpadne. Po vykonanej aplikácii hmôt na zvislých plochách, pokračujeme na plochách vodorovných.

Tu už kontaktný mostík nie je potreba. Najčastejšie sú opravované schody poťahom kompozície s farebným melírom, tým je umožnená široká škála variantov výsledného vzhľadu. Ako jedna z možností je napríklad iné farebné riešenie podstupníc a iné nášlapníc. Pri rekonštrukcii schodov, zvislých i vodorovných plôch polymerbetónovým povlakom zo zafarbených alebo prírodných pieskov je potreba skúsenosť s aplikáciami tohto typu povlakových hmôt.

Poťahy zvislých plôch:

Plochu očistíme od nenosných častí a separačných vrstiev. Na očistené plochy najprv nanesieme tmel zhotovený z epoxidovej kompozície Polycol 117 s Polycol 521 v tužiacom pomere 100: 10. Do natuženej zmesi pridávame amorfný kysličník kremičitý (biele sadze) v množstve 10-15%. Pripravíme si tmel thixotropnej konzistencie našľahaných vaječných bielkov. Na plochu aplikujeme čo najtenšiu vrstvu. Do takto pripraveného živého povrchu naťahujeme oceľovým hladidlom

polymerbetonový povlak v hrúbke 2-3 mm. Pokiaľ bude hmoty mostíka na ploche moc, pri naťahovaní pohľadovej vrstvy, môžeme tmel vytlačiť na povrch a vytvoriť pohľadový defekt. Tento defekt je možné odstrániť okamžitým odobratím hmoty v mieste defektu a natiahnutie novej hmoty. Tento úkon je nutné vykonať ihneď, kým je hmota "živá". Následné dodatočné opravy bývajú viditeľné. Poťah na zvislej ploche bude držať len na miestach s aplikovaným tmelom. Z plochy neošetrené kontaktným mostíkom polymerbetonová hmota odpadne. Najčastejšie sú opravované zvislé plochy kompozíciou z farebných melírov, tým je umožnená široká škála variantov výsledného vzhľadu. Pri poťahu zvislých plôch polymerbetonovým povlakom zo zafarbených alebo prírodných pieskov je potreba skúsenosti s aplikáciami tohto typu povlakových hmôt. Pozor! Vzniknutý povlak je vďaka mostíka z tmelu parozábrana a zvislá plocha prestane "dýchať". Poťah tohto typu nie je možné aplikovať na vlhké podklady.

Aplikácie v teplom a chladnom období:

Pri pokládkach polymérbetónom v teplých mesiacoch, je vhodné mať tovar (živica, tvrdidlo, piesky) uskladnené v chlade a tieni. Rýchlosť vytvrdzovania je závislá na troch teplotách. Teplote vzduchu, teplote podkladu a teplote vlastných zložiek kompozície. Vzhľadom k tomu, že teplotu vzduchu a teplotu podkladu je možné regulovať len ťažko, je možné si predĺžiť dobu spracovania len chladnými surovinami. Po zmiešaní všetkých zložiek je nutné čo najrýchlejšie hmotu rozprestrieť na plochu, nenechávať ju v nádobe a vykonať jej uhladenie. V chladných obdobiach je situácia obrátená. Teplota vzduchu a podkladu môže byť v nočných hodinách až nevhodná, lebo teploty začnú klesať pod 10°C a reakcia sa významne spomaľuje, až sa môže zastaviť. Z tohto dôvodu je dobré mať tovar (živica, tvrdidlo, piesky) uskladnené v teple. Po zmiešaní všetkých zložiek vzniknutú hmotu chvíľu nechajte v nádobe, aby čiastočne naskočila reakcie epoxidu s tvrdidlom. Túto hmotu potom opäť čo najrýchlejšie rozprestrite na plochu, a vykonajte jej uhladenie. Vzhľadom k tomu, že aplikácia polymérbetónom vyžaduje určitú spracovateľskú zručnosť, skúsenosť a návyky je potreba posúdiť doby a teploty individuálne pre konkrétnu pokládku. Optimálne teploty pre pokládku polymérbetónových kompozícií sú medzi 15 a 20°C. Pri nižších teplotách sa predlžuje doba pre vytvrdnutí a pri vyšších teplotách sa skracuje doba spracovania.

 

Vplyv vody na aplikovanú hmotu:

Pri vlastnej pokládke prebieha reakcia epoxidového spojiva s tvrdidlom. Táto reakcia pokračuje aj v čase, keď už je povlak aplikovaný. Pri normálnej teplote je druhý deň povlak pochôdzný a plné mechanické parametre a zasieťovanie spojivovej kompozície dosahuje po siedmich dňoch. Pokiaľ do nedostatočne vytvrdenej kompozície vnikne voda, dochádza k emulgácii a kompozície väčšinou nerovnomerne zbelie. Táto farebná zmena vedie k pohľadovému znehodnoteniu povlakovej vrstvy. Z tohto dôvodu vykonávajte exteriérovej ​​aplikácie vždy za takého počasia, kedy nehrozí, že do čerstvo natiahnutého povlaku naprší alebo je napríklad kontaminovanou vodou z odkvapového zvodu. Stupeň zasieťovania, kedy už k poškodeniu nedochádza je individuálna a závisí od teploty, podkladu a prostredia. Za normálnych podmienok je to 24 hodín. Pri interiérových aplikáciách je máčanie podlahy opäť závislé na teplote podkladu a priestoru, a celkovému zasieťovaniu kompozície. Napríklad voda z kvapkajúcich radiátorov, armatúr alebo rozvodov do ešte nezasieťovanej kompozície znehodnocuje vzhľad aplikovaného povlaku. Z vyššie uvedených dôvodov odporúčame plochy chemicky (voda, saponáty, dezinfekcia atď.) namáhať až po 7 dňoch

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.