webersys epox plastbeton

webersys epox plastbeton - Epoxidový kompozit s farebným plnivom

webersys epox plastbetón

EPOXIDOVÝ KOMPOZIT S FARBENÝM PLNIVOM

Vhodné na opravy betónových podkladov, zhotovenie spádových plôch a estetických povrchov

  • Trojzložkový materiál
  • Vhodné na mechanicky namáhané podlahy
  • Jednoduchá aplikácia

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 12,8 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.