webersan podhoz WTA

webersan podhoz WTA - Sanačný prednástrek

SANAČNÝ PREDNÁSTREK

Je určený na prípravu povrchu pod sanačné materiály podľa smernice WTA

  • Výborná paropriepustnosť
  • Podľa smernice WTA
  • Do interiéru alebo exteriéru

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 0,45 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.