webersan podhoz WTA

weber.san_podhoz_01.jpg

SANAČNÝ PREDNÁSTREK

Je určený na prípravu povrchu pod sanačné materiály podľa smernice WTA

  • Výborná paropriepustnosť
  • Podľa smernice WTA
  • Do interiéru alebo exteriéru

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.