weberrep surface ODPORÚČAME

weberrep surface - Vysprávková malta na betón 3 v 1

VYSPRÁVKOVÁ MALTA NA BETÓN 3V1
Vysprávková polymercementová malta na betón 3v1 kombinujúca celý reprofilačný systém.
• Obsahuje inhibítor - antikorózne účinky
• Obsahuje PPL vlákna
• Komplexné systémové riešenie

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 1,88 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Bytová a občianska výstavba – na opravy betónu bez pasivácie výstuže, umelecké diela a inžinierske stavby - na opravy betónu po pasivácii výstuže, výplne lunkrov, prasklín; opravy a vyhladenie povrchov, opravy rohov, vyrovnanie nerovností; vhodná na všetky typy objektov (nadzemné, podzemné alebo zapustené) vertikálne, horizontálne a zospodu.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.