weberdry pur seal

weberdry pur seal

1komponentný vodotesný náter na báze elastomérovej čisto polyuretánovej živice. Zloženie je zárukou vysokej chemickej, tepelnej, UV a mechanickej odolnosti. Vyzrieva reakciou so vzdušnou alebo zemnou vlhkosťou.

 

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Farba

svetlo sivá RAL 7035 biela RAL 9010 – na objednávku (min. množstvo 200kg)

Spotreba

2,0 kg/m2 (3 vrstvy)

Kód

SAB 775

Balenie

Výrobok je balený v plechových nádobách. Hmotnosť jedného balenia je 6 a 25 kg.

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

Všeobecné požiadavky pre podklad

Príprava podkladu je pre optimálny vzhľad a životnosť úplne zásadný. Podklad musí byť čistý, pevný, prostý znečistenie a nesúdržných častí, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prídržnosť penetrácie. Maximálna vlhkosť nesmie prekročiť 5%. Pevnosť podkladu v tlaku musí byť min. 25 MPa a pevnosti v ťahu min. 1,5 MPa.

Staré nátery, olejové a tukové škvrny, organická kontaminácia, prach sa musí odstránené, napr. brúskou. Prípadné nerovnosti povrchu musia byť vyrovnané. Prach vzniknutý brúsením bude odstránený rovnako ako oddrolené kúsky betónu. Podklad bude natretý penetračným náterom weberprim EP 2K.

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • jednoduchá aplikácia (valček, airless)
 • 1komponentný
 • odolný voči abrázii a ťažkým podmienkam
 • UV stabilný
 • farebne stály
 • nekrieduje
 • jednoduchá údržba povrchu
 • vode odolný
 • mrazu odolný
 • funkčná pri teplotách od -40°C do + 90°C
 • pochôdzny vodotesný povrch
 • premosťuje trhliny do 2 mm, do -10 ° C

Dôležité

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

 

 

 

 

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.