weberdry PUR seal

Weber

POLYURETÁNOVÁ HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA

Jednozložková polyuretánová hydroizolačná membrána
určená na pochôdzne plochy alebo ploché strechy

  • UV stabilná
  • Dlhotrvácna
  • Chemicky, tepelne a mechanicky odolná

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.