weberdry PUR seal

weberdry Pur Seal - Polyuretánová hydroizolačná membrána

POLYURETÁNOVÁ HYDROIZOLAČNÁ MEMBRÁNA

Jednozložková polyuretánová hydroizolačná membrána určená na pochôdzne plochy alebo ploché strechy

  • UV stabilná
  • Dlhotrvácna
  • Chemicky, tepelne a mechanicky odolná

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 13,4 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.