weberdry PUR coat traffic

weberdry Pur Coat Traffic - Finálny polyuretánový náter na betón

FINÁLNY POLYURETÁNOVÝ NÁTER

Vyznačuje sa vysokou UV odolnosťou, vhodný na pochôdzne
alebo pojazdné plochy v interiéroch alebo exteriéroch

  • Vysoká mechanická odolnosť
  • Dlhá trvácnosť ošetrených plôch
  • Odolnosť voči poveternostným vplyvom

 

 

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 45,5 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.