weberdry pur coat traffic

weberdry pur coat traffic

FINÁLNY POLYURETÁNOVÝ NÁTER

Vyznačuje sa vysokou UV odolnosťou, vhodný na pochôdzne
alebo pojazdné plochy v interiéroch alebo exteriéroch

 • Vysoká mechanická odolnosť
 • Dlhá trvácnosť ošetrených plôch
 • Odolnosť voči poveternostným vplyvom

 

 

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podklad musí byť vytvorený z weberdry pur seal

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Odolný voči pojazdu vozidiel
 • Jednoduchá aplikácia (valček, airless)
 • 1-komponentný
 • Odolný voči abrázii a ťažkým podmienkam
 • UV stabilný
 • Farebne stály
 • Jednoduchá údržba povrchu
 • Vode odolný
 • Mrazu odolný
 • Funkčný pri teplotách -40°C až +90°C
 • Ochranná vrstva pre vodotesnú membránu

Dôležité

 • Pracovisko musí byť intenzívne vetrané počas vlastnej práce, tak aj po dobu vytvrdzovania náteru
 • Pracovníci musia byť vybavení osobnými ochrannými pomôckami (pracovný oblek a obuv, rukavice, protichemické okuliare)
 • Po skončení práce je nutné dôkladne umyť ruky vodou a mydlom a potrieť regeneračným krémom. Pri práci s weberdry pur coat traffic a pomocnými látkami nie je dovolené jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom
 • Je nutné dodržiavať minimálne a maximálne teploty podkladu a okolia

 

 

 

 

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba:                                       sivá RAL 7001, červenohnedá RAL 3011, svetlo sivá RAL 7035, biela RAL 9010 – na objednávku (min. množstvo 200kg)
Zloženie: PUR náter na rozpúšťadlovej báze
Pevnosť v ťahu: >5 N/mm2
Prídržnosť:                                                                >2 N/mm2
Prieťažnosť: >100%
Tvrdosť: >30
Odlnosť voči tlakovej vode: vodný stĺpec 1m/24 hod. bez priesaku 
Teplotné zaťaženie: -40°C až +90°C
Teplota pri aplikácií: +10°C až +35°C
Schnutie: 1-4 hod. podľa poveternostných podmienok
UV:                                                stabilné, bez zmien
Obmedzenie zaťaženia (ľahká chôdza): 12 hod. 
Plné zaťaženie: 7 dní
Hydrolýza: bez významných elastických zmien
Chemické zaťaženie: odolnosť voči morskej vode, oleju, čistiacim prostriedkom, roztokom kyselín a zásad do 5%
Cenníková cena: 28,49 €/kg bez DPH/5,0 kg balenie *

25,49 €/kg bez DPH/20 kg balenie *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weber dry pur coat traffic?

Podmienky na spracovanie

Natieranie:

Optimálna teplota pre aplikáciu je + 10°C do + 35°C. Nízka teplota spomaľuje zrenie náteru, vysoká teplota ho urýchľuje. Náter vykonávame za 6 - 12 hod. (nie neskôr ako 24 hod.) Po dokončení penetrácie weberprim EP 2K - ešte keď je lepivý!

Naneste weberdry pur coat traffic valčekom alebo airlessom po celom povrchu konštrukcie v 1 alebo 2 vrstvách. Technologická prestávka medzi jednotlivými vrstvami je 3 - 6 dní (nie viac ako 36 hod.).

 

weberdry pur coat traffic je za mokra (dážď, sneh atď.) klzký. Odporúčame preto posyp suchým jemným pieskom - do ešte čerstvého nezavädnutého náteru.

- vykonáme napustenie podkladu penetračným náterom weber.prim EP 2K

- čerstvo prevedený náter rovnomerne posypeme kremičitým pieskom

- po 24 hodinách neprikotvený piesok odstránime stlačeným vzduchom

- aplikujeme 1. vrstvu náteru weberdry pur coat traffic

- čerstvo prevedený náter rovnomerne posypeme kremičitým pieskom

- po 24 hodinách neprikotvený piesok odstránime stlačeným vzduchom.

- aplikujeme 2. vrstvu náteru weberdry pur coat traffic

V prípade potreby (extrémne zaťaženie) je možno previesť 3. vrstvu náteru (už bez posypu pieskom). Táto vrstva nie je započítaná v deklarovanej spotrebe.

 

Ak je weberdry pur coat traffic aplikovaný do miest, kde stojí voda, tieto miesta by sa mali pravidelne čistiť, aby sa predišlo (mikro) biologickému napadnutiu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.