weberdry pur coat traffic

weberdry pur coat traffic

Pevný polyuretánový, 1-komponentný, konečný, UV stabilný náter pre oblasti s pohybom chodcov i automobilov.

 

 

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Výrobok je balený v plechových nádobách. Hmotnosť jedného balenia je 5 a 20 kg

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

Všeobecné požiadavky pre podklad

Príprava podkladu je pre optimálny vzhľad a životnosť úplne zásadný. Podklad musí byť čistý, pevný, prostý znečistenie a nesúdržných častí, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prídržnosť penetrácie. Maximálna vlhkosť nesmie prekročiť 5%. Pevnosť podkladu v tlaku musí byť min. 25 MPa a pevnosti v ťahu min. 1,5 MPa.

Staré nátery, olejové a tukové škvrny, organická kontaminácia, prach sa musí odstránené, napr. brúskou. Prípadné nerovnosti povrchu musia byť vyrovnané. Prach vzniknutý brúsením bude odstránený rovnako ako oddrolené kúsky betónu. Podklad bude natretý penetračným náterom weberprim EP 2K.

Upozornenie: Pre úpravu povrchu betónu nepoužívajte brokovanie – znižuje povrchovú súdržnosť betónu a jeho stabilitu. Neumývajte povrch betónu vodou. Nový betón musí byť min. 30 dní starý.

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • odolný voči pojazdu vozidiel
 • jednoduchá aplikácia (valček, airless)
 • 1-komponentný
 • odolný voči abrázii a ťažkým podmienkam
 • UV stabilný
 • farebne stály
 • nekrieduje
 • jednoduchá údržba povrchu
 • vode odolný
 • mrazu odolný
 • funkčný pri teplotách -40°C až +90°C
 • ochranná vrstva pre vodotesnou membránu

Dôležité

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

 

 

 

 

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.