weberdry PUR coat traffic

weberdry Pur Coat Traffic - Finálny polyuretánový náter na betón

FINÁLNY POLYURETÁNOVÝ NÁTER

Vyznačuje sa vysokou UV odolnosťou, vhodný na pochôdzne
alebo pojazdné plochy v interiéroch alebo exteriéroch

  • Vysoká mechanická odolnosť
  • Dlhá trvácnosť ošetrených plôch
  • Odolnosť voči poveternostným vplyvom

 

 

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 45,5 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Pevný polyuretánový, 1-komponentný, konečný, UV stabilný náter pre oblasti s pohybom chodcov i automobilov. Používa sa ako finálna vrstva k ochrane hydroizolačných stierok a náterov, v miestach s vysokým mechanickým opotrebením. Vyzrieva chemickou reakciou so zemnou a vzdušnou vlhkosťou. Vhodný pre:

  • hydroizolácie chodníkov, palúb
  • hydroizolácie chodníkov pre peších a cyklistov
  • hydroizolácie automobilových parkovísk
  • hydroizolácie povrchov s vysokou záťažou opotrebením
  • štadióny, tribúny, parkovisko

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.