Weber akadémia

Okrem výroby kvalitných produktov naša spoločnosť Saint-Gobain Weber organizuje aj kvalitné odborné školenia pre našich stálych, ale aj nových partnerov z radov realizátorov a stavebnín. Vyberte si školenie v termíne, ktorý vám vyhovuje, alebo kontaktujte našich technicko-obchodných poradcov, a rezervujte si samostatný termín pre vás a vašu firmu.

Prečo Weber akadémia?

Cieľom týchto školení je zvýšenie úrovne poznatkov v týchto oblastiach po teoretickej aj praktickej stránke.
Každý úspešný účastník po absolvovaní Weber Akadémie obdrží osvedčenie o absolvovaní Akadémie.

 • Všeobecné postupy diagnostiky podkladu
 • Postupy prípravy podkladov pred sanáciami konštrukcií
 • Princípy realizácie reprofilácii konštrukcii (malty určené na sanáciu a technické malty určené na reprofiláciu poškodených stavebných konštrukcii).
 • Všeobecné postupy diagnostiky podkladu
 • Postup prípravy podkladov pred zhotovením podlahových konštrukcií
 • Postup prípravy podkladov pred zhotovením hydroizolácii
 • Princípy realizácie podlahových konštrukcií a hydroizolácii (cementové potery, samonivelačné hmoty, lepenie obkladov a dlažieb, hydroizolácie proti vode a vlhkosti, epoxidové nátery a stierky

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) - weber.therm

weber.therm exclusive, weber.therm terranova, weber therm flex E, weber therm clima E, weber.therm mínus 7, weber.therm plus ultra

 • Slovenská technická norma STN 73 2901: 2015
 • Zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
 • Slovenská technická norma STN 73 0802/Z2: 2015
 • Požiarna bezpečnosť stavieb a s vlastnosťami systému
 • Postup realizácie, s riešením detailov a nevyhnutnosťou  ich  riešiť podľa záväzného technologického predpisu a vyššie uvedených noriem

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) - SOAStherm

SOAStherm, SOAStherm mineral

 • Slovenská technická norma STN 73 2901: 2015
 • Zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
 • Slovenská technická norma STN 73 0802/Z2: 2015
 • Požiarna bezpečnosť stavieb a s vlastnosťami systému
 • Postup realizácie, s riešením detailov a nevyhnutnosťou  ich  riešiť podľa záväzného technologického predpisu a vyššie uvedených noriem

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) - Dektherm

Dektherm, DEKtherm mineral

 • Slovenská technická norma STN 73 2901: 2015
 • Zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)
 • Slovenská technická norma STN 73 0802/Z2: 2015
 • Požiarna bezpečnosť stavieb a s vlastnosťami systému
 • Postup realizácie, s riešením detailov a nevyhnutnosťou  ich  riešiť podľa záväzného technologického predpisu a vyššie uvedených noriem

Certifikovaný predajca Weber

 • Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy
 • Omietky weberpas
 • Nátery
 • Obklady a dlažby
 • Balkónové systémy
 • Podlahy

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.