Veľké záhradné nádoby na kompost.

Všetko o kompostovaní

Chcete začať s kompostovaním a neviete, ako na to? Poradíme vám.

Kompostovanie je prirodzený proces, ktorý premieňa organický odpad na pôdu bohatú na živiny, pre záhrady často označovanú aj ako „čierne zlato“. Či už máte rozľahlú záhradu alebo malý byt, kompostovanie ponúka ekologický spôsob, ako znížiť množstvo odpadu a obohatiť pôdu. V tomto článku sa ponoríme do sveta kompostovania, preskúmame jeho výhody, metódy, čo robiť a čo nie a ako prekonať bežné problémy, ktoré sa pri kompostovaní môžu vyskytnúť. Bližšie sa pozrieme aj na hnedé OLO nádoby na kuchynský odpad a ako sa správne používajú. 

Čo je kompost

 

Kompost je výsledkom riadeného rozkladu organických materiálov, vrátane kuchynských zvyškov, odpadu zo záhradky a papiera. Pôsobením mikroorganizmov, baktérií, húb a iných drobných tvorov sa tieto materiály rozkladajú na tmavú, drobivú látku známu ako humus. Humus je nabitý živinami a slúži ako neoceniteľný doplnok pôdy, ktorý zlepšuje jej štruktúru, schopnosť zadržiavať vlhkosť a úrodnosť. Pre záhradkárov je veľmi vzácny, keďže pomáha rastlinám a úrode k lepšiemu a zdravšiemu rastu.

Fázy kompostovania

Kompostovanie zahŕňa niekoľko etáp: počiatočný rozklad materiálov, štádium aktívneho rozkladu, ktoré je sprevádzané vysokými teplotami a fázu vytvrdzovania, v ktorej kompost dozrieva a stabilizuje sa. Výsledný kompost, ktorý prešiel všetkými etapami, by mal pripomínať tmavú, drobivú pôdu.

Domáce kompostovanie a hnedé OLO kontajnery

 

 

Domáce kompostovanie je možné realizovať v záhradách aj bytoch a získaný humus potom využiť na záhradkárčenie alebo pestovanie izbových rastlín. V Bratislave a niektorých iných obciach začali samosprávy distribuovať špeciálne kontajnery a bio rozložiteľné vrecká na zber kuchynského odpadu, ako sú zbytky jedla, vrecká čajov či usadeniny z kávy. 

Ak si zriadite vlastný kompost v byte alebo záhrade, budete mať kontrolu nad procesom kompostovania a výsledný humus môžete ďalej využiť. Oba spôsoby, či už vlastný kompost či zber kuchynského odpadu, však prispievajú k celkovému zníženiu odpadu a sú veľmi vhodnou ekologickou voľbou.

Tvorba kompostu v záhrade

 

 

Ak chcete začať kompostovať vo svojej záhrade, budete potrebovať kompostovací zásobník alebo si budete musieť vytvoriť vlastnú kompostovaciu kopu. Kombinujte „zelené“ materiály (ako sú kuchynské zvyšky a čerstvý odpad z dvora) s „hnedými“ materiálmi (ako sú listy, slama a papier). Ideálny pomer je zhruba 2:1, pričom viac hnedých materiálov pomáha prevzdušňovať kompost a zabraňuje jeho zápachu.

V podstate máte niekoľko možností kompostovania. Neriadené kompostovanie, pri ktorom si v záhrade vyberiete miesto, kam budete odnášať váš záhradný odpad a necháte prírodu si poradiť samú, je prvou a najjednoduchšou z nich. Prináša však zopár nevýhod, akými sú zápach, možnosť prilákania rôznych škodcov a miznutie výsledného kompostu vyplavovaním, čím prídete o časť výsledného humusu. 

 

Druhou možnosťou je riadené kompostovanie, pri ktorom na kompostovanie využijete špeciálnu nádobu, ktorú si kúpite alebo vytvoríte (napríklad z paliet) a budete sa oň pravidelne starať podľa našich rád, ktoré nájdete nižšie v článku. Pri riadenom kompostovaní budete mať plnú kontrolu nad výrobou humusu, efektívnejšie premeníte odpad na kompost a po zvládnutí základov kompostovania budete mať výborný pocit z dobre vykonanej práce a novej zručnosti, ktorej ste sa naučili.

 

Poslednou možnosťou je vermikompostovanie, teda riadené kompostovanie s pomocou dážďoviek. Tento druh kompostovania je jeden z najefektívnejších a výsledný vermikompost, teda humus získaný touto formou, patrí k najlepším hnojivám vôbec. Vermikompostovanie však patrí k najzložitejším formám, keďže sa budete musieť naučiť chovať dážďovky a vytvoriť im prostredie, v ktorom sa im bude dariť. Obzvlášť si treba dať pozor na správne zloženie odpadových materiálov, ich správnu veľkosť, vlhkosť a dostatočný prístup vzduchu. Veríme však, že keď sa rozhodnete pre túto formu kompostovania, rýchlo si osvojíte všetky potrebné praktiky.

Čo patrí do kompostu

Zelené materiály sú bohaté na dusík a zahŕňajú napríklad zvyšky ovocia a zeleniny, kávovú usadeninu a odrezky trávy. Hnedé materiály sú bohaté na uhlík a patria sem veci, ako sušené listy, drvené noviny či lepenku. Vyhnite sa pridávaniu mäsa, mliečnych výrobkov a mastných potravín, pretože priťahujú škodcov a spomaľujú proces kompostovania.

Udržiavanie zdravého kompostu

Ak chcete mať zdravý a nutrične bohatý kompost, nemali by ste zabúdať na jeho údržbu. Pravidelné prehrabávanie kompostu, vykonávané približne raz za mesiac, pomáha jeho prevzdušňovaniu a urýchľuje rozklad jednotlivých materiálov. Premiešavaním tiež zabezpečíte rovnomerné rozloženie vlhkosti a tepla, ktoré je potrebné na správny rozklad. Snažte sa udržiavať vyváženú úroveň vlhkosti podobnú vyžmýkanej špongii. Ak je kompost príliš suchý, pridajte vodu; ak je príliš mokrý, použite viac hnedých materiálov. V priebehu času sa hromada prirodzene zahreje, pretože v nej dochádza k rozkladu. Pridávajte do kompostu rôzne materiály, aby ste zabezpečili rozmanitý nutričný profil vo výslednom humuse. Čím dlhšie budete kompostovať, tým lepšie si vypestujete inštinkt pre správne vyváženie zložiek kompostu.

Bežné problémy kompostovania a ich riešenia

 

 

Hromady kompostu môžu niekedy potrápiť nepríjemný zápach a hmyz. Ak chcete bojovať proti zápachu, zabezpečte správne vetranie, najmä ak využívate domáci kompost a vyhnite sa pridávaniu mastných alebo živočíšnych materiálov. Aby ste odradili hmyz, zahrabte čerstvé kuchynské zvyšky pod vrstvu hnedých materiálov a hromadu občas zakryte plachtou.

Ako začať s kompostovaním

 

Začnite výberom vhodnej metódy kompostovania na základe vášho priestoru a zdrojov. Tradičná metóda hromady vyžaduje otvorenú plochu, čiže je vhodnejšia pre záhrady, zatiaľ čo uzavreté nádoby sú vhodnejšie pre byty.

Vermikompostovanie pomocou špeciálneho druhu dážďoviek na rozkladanie materiálov je ideálne do menších priestorov, najmä bytov. V súčasnosti je v ponuke množstvo dizajnových nádob vhodných na kompostovanie v interiéri. Sú funkčné a výborne vyzerajú.

Zvládanie pachov a hmyzu

Pokiaľ sa obávate zápachu, ten je možné minimalizovať zabezpečením správnej rovnováhy medzi zelenými a hnedými materiálmi a vyhýbaním sa pridávania mliečnych a mäsových zvyškov. Aby ste predišli výskytu hmyzu a iných škodcov, vyhnite sa preplneniu hromady kuchynským odpadom a zabezpečte dobré prúdenie vzduchu pravidelným premiešavaním hromady.

Výber správnych kontajnerov

 

Pre domáce záhrady predstavujú otvorené nádoby alebo hromady jednoduché a cenovo výhodné riešenie. Výborným riešením sú pevné veľké nádoby na záhradný kompost, vďaka ktorým si udržíte poriadok a zabránite problémom s pachom a škodcami. V bytoch sú vhodné uzavreté nádoby alebo špecializované kompostovacie nádoby s prevzdušňovacím a drenážnym systémom. Hnedé kontajnery, ktoré zabezpečuje bratislavské OLO (Odvoz a Likvidácia Odpadu), slúžia na zber organického odpadu z domácností.

Hnedé nádoby OLO

 

 

Bratislavský podnik OLO spustil v roku 2021 úspešný a dlho očakávaný projekt zberu kuchynského odpadu z domácností. Rozdistribuovali 10 litrové odvetrávacie kuchynské košíky a bio rozložiteľné vrecká, do ktorých môžu obyvatelia zbierať kuchynský odpad, ktorý je pravidelne zbieraný firmou OLO.

 

 

Do zberu kuchynského bioodpadu sa podarilo zapojiť 90 % domácností rodinných domov a pri bytových domoch je to zhruba 56 %. Tento druh odpadu triedi dohromady už viac ako 140 000 bratislavských domácností.  Od zavedenia projektu v októbri 2021 do konca augusta 2023 sa Bratislavčankám a Bratislavčanom podarilo vyzbierať už viac ako 10 150 ton vzácneho kuchynského bioodpadu.

Dve rôzne hnedé nádoby

 

 

V bytových domoch a v kontajnerových stojiskách sa teda teraz nachádzajú dve hnedé nádoby. Jedna je vyhradená výlučne na kuchynský biologický rozložiteľný odpad, kde je potrebné vyhadzovať naplnené kompostovateľné vrecká z hnedého kuchynského koša, ktorý máte v byte. 

 

 

Druhá nádoba je označená len ako „Biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá je určená na odpad zo záhrady, napríklad kvety, pokosenú trávu, malé konáre alebo burinu.

 

 

Dajte si teda pozor pri vyhadzovaní kuchynského odpadu a vhadzujte ho vždy do správnej nádoby. Zostrihané rastliny, či pokosená tráva vašej predzáhradky patria výlučne do druhej hnedej nádoby na biologicky rozložiteľný odpad bez označenia „kuchynský“.

Ako sa zapojiť do zberu kuchynského odpadu

 

 

Ak váš bytový alebo rodinný dom ešte nie je zapojený do zberu kuchynského odpadu, obráťte sa na vášho správcu, ktorý má povinnosť zapojiť ním spravovaný dom do tohto systému zberu. V prípade, že bývate v rodinnom dome, obráťte sa priamo na Zákaznícke centrum OLO, kde vám poskytnú ďalšie informácie.

Čo všetko patrí do hnedých nádob OLO na kuchynský biologický rozložiteľný odpad

Aj pri triedení kuchynského odpadu treba mať na pamäti, že nie všetok odpad z kuchyne je vhodný do kompostu zbieraného samosprávou. Do hnedých nádob môžete bez problémov zbierať nasledujúce druhy odpadu:

 • Všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu
 • Nespotrebované zvyšky jedál a potravín, aj pokazených - bez obalov
 • Vrecká z čajov a usadeniny z kávy
 • Zaváraniny bez obalov a bez tekutiny
 • Vajcia a škrupiny z vajec
 • Použité papierové vreckovky
 • Certifikované kompostovateľné vrecká označené logom OK kompost, OK home compost a papierové vrecká

Čo do hnedých nádob OLO na kuchynský odpad určite nepridávajte

Nasledujúce druhy odpadu do OLO nádob nepatria:

 • Jedlé oleje a tuky (tieto by ste mali zbierať a odnášať na zberné miesta, častokrát bývajú pri väčších obchodných reťazcoch a na benzínových pumpách)
 • Obaly z potravín
 • Obaly po konzumácii jedál
 • Vrecká bez certifikátu na kompostovanie
 • Kávové kapsule
 • Cigaretové ohorky
 • Odpad zo záhrad a iný komunálny odpad
 • Tekuté zložky kuchynského odpadu
 • Veľké kosti
 • Nepotravinové výrobky ako plienky, obsah vysávača a podobne

Či už sa staráte o záhradu a rozhodli ste sa v nej vytvoriť si vlastný kompost alebo využívate metódu vhodnú pre byt, kompostovanie umožňuje jednotlivcom pozitívne vplývať na životné prostredie. Dodržiavaním rád v našom článku nielenže znížite množstvo odpadu, ale vytvoríte aj cenný zdroj, ktorý vyživí pôdu a podporuje rast živých rastlín. Tak si vyhrňte rukávy a vydajte sa na dobrodružstvo s kompostovaním – vaša záhrada a planéta sa vám poďakujú!

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.