Stihli ste zaslať doklady k žiadosti o dotáciu na zateplenie?

Stihli ste zaslať doklady k žiadosti o dotáciu na zateplenie?

Kto nestihol poslať povinné doklady k online žiadosti o dotáciu na zateplenie do 17. mája, dostane ešte druhú šancu. Tento termín však treba dodržať.

Povinnosť zaslať dva dokumenty k podanej žiadosti o príspevok na zateplenie malo všetkých 10-tisíc majiteľov rodinných domov, ktorí úspešne podali online žiadosť na webe programu Obnov dom dňa 24. apríla 2023. Podľa dostupných údajov časť žiadateľov tento termín nestihla. Organizátor však urobil výnimku a zasiela osobitnú výzvu aj s novým termínom, dokedy je nutné doklady poslať.

„Je to výnimočný ústupok zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia, preto je kľúčové, aby žiadatelia tento termín nepremeškali. V opačnom prípade pravdepodobne už reálne prídu o celú dotáciu,“ hovorí Alexander Prizemin z portálu www.vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní. Pri dotácii na zateplenie ide o sumu 15-tisíc eur pri energetickej úspore od 30 do 60 % alebo o 19-tisíc eur pri úspore cez 60 %.

Aké doklady musíte poslať

 

1. Potvrdenie o veku domu

Organizátor potrebuje od vás doklad, ktorý potvrdzuje vek domu. Dôvodom je fakt, že dotácia sa dá získať len na obnovu rodinného domu, ktorý je starší ako 10 rokov. Máte spolu štyri možnosti, ako vydokladovať vek domu:

  • kolaudačné rozhodnutie účinne pred 1. januárom 2013: kto kolaudoval dom v posledných dvoch-troch desaťročia, má tento doklad doma, tým pádom nemusí „behať po úradoch“;
  • potvrdenie obecného/mestského úradu o veku domu: druhou – a stále pomerne rýchlou možnosťou – je potvrdenie od obce. Každá obec si povinne musí viesť zápisy napríklad o pridelení súpisného čísla či o potvrdení o trvalom pobyte v dome. Na základe týchto údajov vie potvrdiť, že rodinný dom bol v užívaní už v konkrétnom roku;
  • povolenie užívania stavby
  • znalecký posudok od znalca, z ktorého vyplýva vek domu.

 

2. Podpísaný formulár

Druhý dokument je podpísaný formulár, ktorý každý žiadateľ vypĺňal na webe. Keďže ide o žiadosť o dotáciu, organizátor potrebujeme formulár podpísaný. Každý žiadateľ ho dostal po 24.4. do mailu ako pdf dokument. Tento si stačí vytlačiť a doma podpísať. Netreba riešiť notára ani matriku. 

Pri manželskej dvojici alebo viacerých spoluvlastníkoch domu je potrebné priložiť aj splnomocnenie jedného z majiteľov ako žiadateľa o dotáciu. Plnú moc však už treba potvrdiť u notára alebo na matrike a organizátorovi zasielate originál. Rovnako treba vyplniť plnú moc, ak poverujete riešením žiadosti kontaktnú osobu. Podrobné informácie sú v tomto článku a vzor plnomocenstva je na tejto linke.

Všetky dokumenty sa dajú poslať poštou, zaniesť osobne na niektorú z pobočiek SAŽP alebo odoslať elektronicky cez e-schránku na slovensko.sk.

Pozor na krátky termín na podanie energetického certifikátu

 

V ďalšom kroku má žiadateľ povinnosť predložiť energetický certifikát východiskového stavu alebo projektové energetické hodnotenie. A to najneskôr do 3 mesiacov po podpise zmluvy. 

Tento termín nie je zďaleka taký dlhý, ako sa zdá. Na Slovensku je totiž len 232 odborníkov s oprávnením na prípravu energetického certifikátu. Certifikátori, ktorí môžu vystaviť energetický certifikát východiskového stavu, sú už dnes zahltení žiadosťami. Okrem toho je energetický certifikát východiskového stavu náročnejší na prípravu ako klasický dokument. Preto sa rozhodne odporúča vyhľadať certifikátora a objednať si vypracovanie certifikátu čím skôr.

„Oprávnených odborníkov na vypracovanie náročnejšej verzie energetického certifikátu, ktorú vyžaduje Slovenská agentúra životného prostredia, je málo a okrem toho nie sú ani v každom okrese. Čakacie doby na obhliadku a vypracovanie certifikátu sú už dnes niekoľkomesačné. Treba preto osloviť certifikátora čím skôr,“ odporúča Alexander Prizemin.

 

Vyhnite sa nekvalitným certifikátom, môžete prísť o dotáciu

 

Pri energetickom certifikáte sa treba vyhnúť neserióznemu prístupu, ktorý sa na Slovensku vyskytuje. Spoznáte ho podľa ponuky bez osobnej obhliadky. To znamená, že niekto vypracuje certifikát s detailným popisom domu bez toho, aby ho videl. 

Takýto postup sa však môže skončiť aj stratou dotácie. Dôvodov prečo je hneď niekoľko. Po prvé, energetický certifikát východiskového stavu je rozhodujúci pri vyčíslení úspory. Ak nepresne popíše parametre domu – od materiálov cez plochy a rozmery – tak údaje nebudú sedieť s finálnym certifikátom po zateplení. Ak nebudú sedieť parametre, tak celá obnova domu nemusí dosiahnuť podmienku 30 % energetickej úspory. Druhým problémom je veľmi vysoká úspora energií, ktorú kontrola vyhodnotí ako chybnú. To môže byť opäť dôvodom na zamietnutie vyplatenia dotácie.

„Tretím problémom sú odporúčané opatrenia. Certifikát totiž nielen popisuje dom, ale obsahuje odborné návrhy, aké opatrenia je nutné prijať pri jeho rekonštrukcii. A odporúčané opatrenia sa následne porovnávajú s finálnymi úpravami. Ak niekto takpovediac „od stola“ navrhne pre váš dom nevhodné či nedostatočné opatrenia pri obnove, môže vzniknúť problém pri posudzovaní obnovy domu. Alebo sa vynechajú detaily, ktoré znížia komfort bývania či dokonca sčasti ovplyvnia jeho funkčnosť, ako je tomu napríklad v prípade tepelných mostov. Preto je treba trvať na certifikáte aj s obhliadkou a skontrolovať si, čo všetko má certifikát obsahovať,“ odporúča Ing. Kristian Riška, energetický certifikátor. Ako má certifikát vyzerať, si môžete overiť tu.

Takto si overíte úsporu pri obnove domu

 

Praktickou pomôckou pred rekonštrukciou je bezplatný nástroj, ktorým si „zmeriate“ efekt odporúčaného zateplenia a ďalších opatrení pri obnove domu. Simulačný program KORD vám ukáže, či zateplenie fasády, strechy, podlahy či stropu, resp. k tomu výmena okien a dverí prinesú aspoň 30 % úsporu v spotrebe energií, a či prípadne viete dosiahnuť vyššiu, 60 % úsporu a získať tak dotáciu až 19-tisíc eur.

„Program vám tiež ukáže, či sú údaje v energetickom certifikáte reálne. Ako ukazuje prax, program KORD je veľmi presný a odchýlka pri výpočtoch voči plateným, profesionálnym nástrojom dosahuje do 3 %,“ hovorí Alexander Prizemin.

Simulačný program KORD sa naučíte ovládať za pár minút. Toto je postupnosť krokov: 

1. Najprv si zvolíte typ vášho rodinného domu a zadefinujete jeho rozmery (šípkami v obrázku sa posúvate medzi typmi domov).

2. V ďalšom  kroku je treba určiť materiál fasády (v ľavej časti obrazovky šípkami vľavo-vpravo) a pod obrázkom vyberáte hrúbku steny. Vpravo sa potom definuje, ako budú vyzerať obvodové steny po zateplení. To znamená, že si šípkami nahor-nadol zvolíte izolačný materiál a vyberáte jeho hrúbku. Už v tomto kroku vám program zobrazuje energetickú úsporu (a aktualizuje ju pri každom ďalšom druhu zateplenia či inom opatrení, ktorý si zvolíte).

3. V programe potom pokračujete k ďalším opatreniam – nasleduje zateplenie strechy, podlahy nevykurovaného podkrovia či prízemia, výmena okien a dverí a tiež výmena starého zdroja tepla za nový energetický zdroj. Ak niektoré opatrenie neplánujete, posuniete sa dvojitými šípkami vpravo hore na ďalšiu obrazovku. 

Úplne na konci vám program zobrazí celkovú úsporu, ktorú dosiahnete vybranými úpravami vášho domu pri rekonštrukcii. 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.