Rozperné hmoždinky (kotvy) z plastu

Rozperné hmoždinky (kotvy) z plastu

Slúžia na pripevnenie polystyrénových platní na obvodový plášť v tých prípadoch, ak povrchová vrstva podkladu je tvorená disperznými nátermi, pri dodatočnom zatepľovaní, pri rekonštrukciách, pri nadmernom zaťažení vetrom, na nárožiach budov.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.