Rozperné hmoždinky (kotvy) z plastu

kotva_3.jpg

Slúžia na pripevnenie polystyrénových platní na obvodový plášť v tých prípadoch, ak povrchová vrstva podkladu je tvorená disperznými nátermi, pri dodatočnom zatepľovaní, pri rekonštrukciách, pri nadmernom zaťažení vetrom, na nárožiach budov.

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Odporúčame

Druh rozperných kotiev, ich počet, poloha k výstuži a rozmiestnenie v ploche dosiek tepelnej izolácie a v mieste ich stykov alebo celej ploche ETICS sa určuje v projektovej dokumentácii. Rozperné kotvy sa môžu použiť len do podkladov podľa označenia výrobcu na kotve a na balení. 

Dôležité

V ETICS s doskami z minerálnej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákien sa vždy požaduje použitie rozperných kotiev s kovovým klincom.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.