Rozperné hmoždinky (kotvy) z plastu

Rozperné hmoždinky (kotvy) z plastu

Slúžia na pripevnenie polystyrénových platní na obvodový plášť v tých prípadoch, ak povrchová vrstva podkladu je tvorená disperznými nátermi, pri dodatočnom zatepľovaní, pri rekonštrukciách, pri nadmernom zaťažení vetrom, na nárožiach budov.

Druh rozperných kotiev, ich počet, poloha k výstuži a rozmiestnenie v ploche dosiek tepelnej izolácie a v mieste ich stykov alebo celej ploche ETICS sa určuje v projektovej dokumentácii. Rozperné kotvy sa môžu použiť len do podkladov podľa označenia výrobcu na kotve a na balení. 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.