Rozperné hmoždinky (kotvy) s kovovým hrotom

kotva1.jpg

Slúžia na dodatočné mechanické pripevnenie minerálnych tepelnoizolačných platní na stenu  z dôvodu ich hmotnosti.

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Odporúčame

Druh rozperných kotiev, ich počet, poloha k výstuži a rozmiestnenie v ploche dosiek tepelnej izolácie a v mieste ich stykov alebo celej ploche ETICS sa určuje v projektovej dokumentácii. Rozperné kotvy sa môžu použiť len do podkladov podľa označenia výrobcu na kotve a na balení. 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.