Rozperné hmoždinky (kotvy) s kovovým hrotom

Rozperné hmoždinky (kotvy) s kovovým hrotom

Slúžia na dodatočné mechanické pripevnenie minerálnych tepelnoizolačných platní na stenu  z dôvodu ich hmotnosti.

Druh rozperných kotiev, ich počet, poloha k výstuži a rozmiestnenie v ploche dosiek tepelnej izolácie a v mieste ich stykov alebo celej ploche ETICS sa určuje v projektovej dokumentácii. Rozperné kotvy sa môžu použiť len do podkladov podľa označenia výrobcu na kotve a na balení. 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.