Porovnávacie fotografie pred a po rekonštrukcii kuchyne bytu.

Rekonštrukcia bytu – Kompletný návod a praktické tipy

Rekonštrukcia bytu môže byť vzrušujúcim a zároveň náročným projektom, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu a starostlivé plánovanie. Pri rekonštrukcii bytu je dôležité brať do úvahy špecifiká priestorov, ktoré sa majú upravovať, a pripraviť sa na možné úskalia. Spolupráca s odborníkmi a dôkladné plánovanie môžu pomôcť minimalizovať riziká a dosiahnuť úspešný výsledok.

Pred začatím akýchkoľvek prác je dôležité položiť si niekoľko kľúčových otázok a pochopiť procesy, ktoré sú s ňou spojené. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, čo všetko obnáša rekonštrukcia bytu, od začiatku až po dokončenie.

Čo je rekonštrukcia bytu?

Rekonštrukcia bytu znamená zlepšenie alebo zmena jeho interiéru či exteriéru, aby vyhovoval súčasným potrebám a preferenciám jeho obyvateľov. Tento proces môže zahŕňať rôzne úpravy, ako sú prestavby, modernizácie, úpravy dispozície, či obnovu povrchov a zariadení.

Plánovanie a príprava

Pred začatím rekonštrukcie je nevyhnutné podrobiť sa dôkladnému plánovaniu. Tu sú niektoré kľúčové otázky, ktoré si treba položiť.

 

Aký je rozpočet?

Definovanie finančného rámca je kľúčové pre ďalší priebeh projektu. Cena rekonštrukcie bytu závisí od viacerých faktorov. Na začiatok počítajte s cenou použitých materiálov či s cenou práce, ale aj s tým, že momentálne tieto náklady neustále rastú. Tiež by ste mali myslieť na to, čo konkrétne chcete prerábať. Preto bude najlepšie, ak si najskôr všetko spíšete. Pre lepší prehľad si vytvorte tabuľku, do ktorej si vypíšte potrebné materiály a ich hodnotu.

Aké sú potreby a preferencie?

Identifikácia priorít a želaní vám pomôže určiť, na čo sa zamerať. K najťažšie obnoviteľným priestorom patria bezpochyby kúpeľňa, WC a kuchyňa, keďže treba vymeniť aj rozvody vody, plynu aj elektriny, veľa búrať, prenášať množstvá materiálu, murovať alebo montovať sadrokartón, izolovať a obkladať členité plochy.

Aké povolenia sú potrebné?

Pre väčšie zmeny je nevyhnutné získať stavebné povolenie a dodržiavať miestne stavebné predpisy. Ak pri rekonštrukcii bytu plánujete zmeniť dispozíciu bytu, prizvite si statika. Stavebný zákon vám totiž povoľuje prerábať byt bez statického posudku len vtedy, ak nemeníte pôdorys a nezasahujete do nosných konštrukcií. Nezabudnite však, že aj menšie úpravy treba ohlásiť na stavebný úrad. Bez ohlásenia môžete robiť udržiavacie práce, napríklad výmenu okien a dverí, jednoduchú obnovu kúpeľne a kuchyne, výmenu rozvodov, podláh či stierkovanie a maľovanie.

Pri väčšej rekonštrukcii, ako je napríklad zásah do nosných stien, potrebujete stavebné povolenie. Prerábanie bytu v paneláku oznámte aj svojim susedom, hoci to nie je zo zákona povinné. Na oznam napíšte dĺžku trvania prerábky bytu, ospravedlňte sa im za zvýšenú hlučnosť a prašnosť. Uveďte tiež kontakt, na ktorý sa majú v prípade sťažností obrátiť a konkrétnu časť dňa, kedy budete prerábať. Nezabudnite tiež po sebe pravidelne upratovať spoločné priestory.

 

Kto bude realizovať rekonštrukciu?

Rozhodnutie medzi profesionálnou firmou a svojpomocnými prácami závisí od rozsahu a zložitosti projektu.

Pre lepšiu predstavu, ako by mali nasledovať jednotlivé činnosti pri rekonštrukcii bytu uvádzame ich prehľad:

 • Architektonické riešenie, statický posudok, stavebný projekt 
 • Ohlásenie drobnej stavby alebo stavebné povolenie 
 • Búracie a čistiace práce, príprava staveniska, dovoz materiálu 
 • Elektrické a informačné káblové rozvody 
 • Výmena okien 
 • Rozvody kúrenia, vody, plynu, klimatizácie 
 • Výmena vstupných dverí 
 • Zhotovenie omietok 
 • Obkladačské a maliarske práce, čistenie a upratovanie 
 • Montáž sanitárnych a technických zariadení, zabezpečovacej a informačnej techniky 
 • Montáž, vypínačov, zásuviek, svietidiel 
 • Lepenie dlažieb a ukladanie podláh 
 • Montáž vnútorných zárubní a dvier 
 • Montáž a rozmiestnenie nábytku 

Ak sa rozhodnete, že si budete tieto činnosti pri rekonštrukcii organizovať samostatne, môžete očakávať veľa problémov. Zosúladiť nástup a činnosť jednotlivých remeselníkov tak, aby práce prebiehali bez dlhých prestávok, je veľmi náročné. Je preto na zváženie spoľahnúť sa na stavebný dozor a to aj v prípade, ak bude rekonštrukciu robiť firma.

Zmluvu s dodávateľom uzavrite vždy písomne a dbajte pritom na to, aby bola prehľadná, s jednoznačnými formuláciami, s podrobným opisom jednotlivých prác a materiálov a spôsobom finančného vyrovnania. Dopredu by ste mali platiť iba 10 % a potom postupne preplácať každú časť vykonaných prác a dodaného stavebného materiálu. Ideálne je, ak vám zmluvu skontroluje váš právnik. Jej dodržiavanie z hľadiska stavebných prác by mal kontrolovať stavebný dozor. Stavebný dozor odsúhlasuje vyplácanie platieb za čiastkové vykonané práce. 

Realizácia a práce

Po dokončení prípravných krokov nasleduje fáza realizácie. Ak chcete ušetriť nejaké peniaze, môžete niektoré práce zvládnuť aj sami, ale pri rekonštrukcii bytu je dôležité rozlišovať medzi prácou, ktorá vyžaduje špecializované odborné znalosti a skúsenosti, a prácou, ktorá je vhodná na svojpomocné vykonanie. Tu je niekoľko príkladov.

Práce vhodné na svojpomocné vykonanie

 

Maľovanie: Maľovanie stien a stropov je často jednoduché a základné maľovanie môžete zvládnuť sami. Dôležité je mať správne nástroje a materiály a postupovať krok za krokom.

Stierkovanie: Oprava alebo aplikácia nových stierok na steny môže byť vhodná práca na svojpomocné vykonanie. Stačí mať správne stierkovacie nástroje a postupovať podľa pokynov.

 

Montáž nábytku a dekorácií: Montáž kúpeľňového nábytku, police, závesov, svietidiel a iných dekoratívnych prvkov môžete zvyčajne zvládnuť bez odbornej pomoci, pokiaľ máte návod a potrebné nástroje.

Drobné úpravy a opravy: Opravy drobných porúch ako napríklad výmena skrutiek, oprava drobných poškodení na stenách, výmena zásuviek a vypínačov, sú vhodné na svojpomocné vykonanie.

Práce, ktoré je lepšie nechať na odborníka

 

Elektrické práce: Inštalácia alebo opravy elektrických obvodov vyžadujú odborné znalosti a skúsenosti, aby sa zabránilo riziku úrazu alebo požiaru. Preto je lepšie nechať tieto práce na kvalifikovaných elektrikárov.

Inštalácia vodoinštalačných zariadení: Inštalácia alebo opravy sanitárnej keramiky, vodovodných potrubí a ďalších vodoinštalačných zariadení by mali byť vykonané odborníkom, aby sa predišlo možným problémom s únikom vody alebo iným poškodeniam.

Stavebné zmeny a úpravy: Ak plánujete väčšie stavebné zmeny ako zmena dispozície miestností, pridanie nových stien alebo demontáž nosných stien, je nevyhnutné získať odbornú pomoc od architekta alebo stavebného inžiniera.

Inštalácia kúrenia a klimatizácie: Inštalácia alebo úpravy kúrenia a klimatizácie sú komplexné práce, ktoré vyžadujú odborné znalosti a správne nástroje, preto je lepšie nechať ich na špecializovaných technikov.

Pri rozhodovaní sa, ktoré práce vykonať svojpomocne a ktoré nechať na odborníkov, je dôležité zvážiť svoje schopnosti, skúsenosti a bezpečnostné riziká spojené s konkrétnymi úlohami. Ak nie ste istí, je vždy lepšie požiadať o odbornú pomoc.

Výhody a nevýhody rekonštrukcie s firmou vs. svojpomocne

Profesionálna firma poskytuje zručnosť a istotu kvality, no svojpomocné práce môžu ušetriť peniaze, ak sú dobre vykonané.

Odborné poradenstvo a kalkulácia

Skôr ako sa pustíte pustíte do práce, odporúčame kontaktovať našich špecialistov. Každá rekonštrukcia vyžaduje individuálny prístup a odporúčaný postup realizácie.

 Kontaktovať odborníkov 

Úskalia rekonštrukcie

Pri rekonštrukcii bytu sa môžu vyskytnúť rôzne úskalia a každá izba môže vyžadovať odlišný prístup. Tu je prehľad niektorých možných úskalí a odporúčaní pre rôzne časti bytu.

1. Telesá

Úskalia: Práce s telesami môžu byť komplikované, najmä ak sa jedná o nosné steny alebo steny so zvláštnymi konštrukciami. 
Odporúčania: Pred zásahom do telesa je dôležité odborné posúdenie, aby sa zabránilo poškodeniu nosných štruktúr a zabezpečila bezpečnosť budovy.

2. Okná

Úskalia: Výmena okien môže byť náročný proces, najmä ak sa mení ich veľkosť alebo typ. 
Odporúčania: Dôkladné meranie a plánovanie sú nevyhnutné pre správnu inštaláciu. Je tiež dôležité zvážiť kvalitu materiálov a energetickú efektívnosť nových okien.

3. Kúpeľňa

Úskalia: Kúpeľňa môže byť náchylná na problémy s vlhkosťou a plesňami. 
Odporúčania: Použitie vhodných materiálov odolných voči vlhkosti a správne vetranie sú kľúčové pre zabránenie problémom v budúcnosti.

4. Kuchyňa

Úskalia: Rekonštrukcia kuchyne môže naraziť na problémy so zásuvkami, potrubím a elektrickými inštaláciami. 
Odporúčania: Dôkladné plánovanie a spolupráca s odborníkmi z oblasti elektro a vodoinštalácií môže minimalizovať riziká a zabezpečiť bezproblémový priebeh prác.

5. Jadro

Úskalia: Rekonštrukcia jadra môže naraziť na problémy s existujúcimi inštaláciami vody a kanalizácie. 
Odporúčania: Príprava plánov a konzultácia s odborníkmi z oblasti vodoinštalácií a kúrenia je nevyhnutná pre úspešné dokončenie projektu.

6. Obývacia izba a spálňa

Úskalia: V týchto izbách môžu byť problematické nerovnosti stien alebo staré omietky. 
Odporúčania: Dôkladná príprava povrchov a použitie správnych pomôcok môžu pomôcť vyrovnať nerovnosti a dosiahnuť hladký povrch.

Po dokončení rekonštrukcie

Po dokončení prác je dôležité zabezpečiť finálne úpravy a kontrolu kvality. Medzi ďalšie kroky patrí vyčistenie priestoru a obnova nábytku a zariadení podľa nového dizajnu.

Praktické rady a tipy, ktoré vám rekonštrukciu bytu uľahčia

 • Pri rekonštrukcii zvoľte nízkoprašné lepidlá, ktoré sú pri bytovej rekonštrukcii obzvlášť vhodné, pretože pri práci s nimi nedochádza k mohutnému prášeniu. Odporúčame použiť napr. Webercol Extraflex.

 

 • Ak hľadáte spôsob, ako obnoviť podlahy bez zbytočného búrania, použiť môžete aj systém aplikácie, ktorý vám umožní ponechať pôvodnú dlažbu bez vzniku veľkého množstva odpadu. Podrobný návod pre takýto systém sme spracovali v tomto postupe

 

 • Pre pokojný život bez rušivých zvukov odporúčame SDK steny a podhľady, ktoré v spojení s minerálnou vlnou izolujú hluk zo susedných priestorov.
 • Ak vám záleží na kvalite ovzdušia, odporúčame používať SDK s modernou technológiou Activ´Air, ktorá dokáže pohlcovať škodlivé látky z ovzdušia, a tým zvyšovať kvalitu vzduchu v byte.

 

 • Pokiaľ sa pustíte pri rekonštrukcii bytu aj do výmeny okien, zvážte súčasne aj inštaláciu exteriérového tienenia, ak to vaša budova dovoľuje. Takéto tienenie môže byť efektívnou prevenciou proti neprimeranému prehrievaniu interiéru bytu v letných mesiacoch.

Záver

Rekonštrukcia bytu môže byť zložitým procesom, no s dobrým plánovaním a správnym postupom môže priniesť pôsobivé výsledky. Dôležité je mať jasnú predstavu o cieľoch projektu a vedieť efektívne riadiť každý krok. S odbornou pomocou, dobrým tímom a dôkladnou prípravou môžete svoj byt premeniť na miesto, ktoré presne vyhovuje vašim potrebám a štýlu života.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.