Lešenie na bytovke pri rekonštrukcii balkónov.

Rekonštrukcia balkónu - Kompletný návod a praktické tipy

Máte starý balkón? Toto všetko budete potrebovať vedieť pred jeho rekonštrukciou.

Mnohí ľudia vyhľadávajú byty s balkónmi, ktoré môžu slúžiť ako skvelé miesto na rannú kávu, na malú záhradku, či len na sušenie prádla. Bez ohľadu na jeho využitie, balkón predstavuje výrazný prvok každého domu. Jeho poloha ho však činí zraniteľným voči nepriaznivým poveternostným vplyvom, ktoré môžu viesť k vzniku trhlín, ku korózii, odštiepeniu obkladov, odpadávaniu omietky alebo problémom s hydroizoláciou a vnikaním vody do konštrukcie. Práve preto treba dbať na jeho údržbu a veľakrát aj pristúpiť k jeho celkovej rekonštrukcii. Ak sa na rekonštrukciu chystáte, pripravili sme pre vás článok, v ktorom sme sa pozreli na to, čo všetko údržba a rekonštrukcia balkóna obsahuje.

Prečo balkón rekonštruovať?

Rekonštrukcia balkóna je nielen nevyhnutná pre zachovanie jeho štrukturálnej integrity, ale prináša aj viaceré výhody. Modernizácia a oprava balkóna môže výrazne zlepšiť estetický vzhľad domu, zvýšiť jeho hodnotu a predĺžiť životnosť balkónovej konštrukcie. Okrem toho kvalitná rekonštrukcia môže zabezpečiť lepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom, zvýšiť bezpečnosť užívania a ponúknuť príležitosť na vytvorenie príjemného vonkajšieho priestoru pre relaxáciu a spoločenské aktivity. V neposlednom rade, dobrá hydroizolácia a drenážna sústava v rámci rekonštrukcie môžu predísť mnohým budúcim problémom súvisiacim s vnikaním vody a jej škodlivými účinkami na konštrukciu balkóna a celého domu.

Príčiny poškodenia balkónov

 

Balkóny, ako najexponovanejšia časť domu, sú vystavené rozličným poveternostným vplyvom, ktoré majú za následok zhoršovanie ich odolnosti a štruktúrnych vlastností. Medzi hlavné faktory, prispievajúce k opotrebovaniu balkóna, patrí vystavenie UV žiareniu a zrážkam. Často však najväčšie škody spôsobuje nedostatočná alebo chybná hydroizolácia. Významnú úlohu zohrávajú aj teplotné rozdiely, ktoré môžu ovplyvniť stabilitu a materiálové zloženie balkóna. Každodenné používanie, ako chôdza, umiestňovanie kvetináčov a iných ťažkých predmetov, tiež zaťažuje betónový základ.

Kedy treba rekonštruovať?

Ak spozorujete poškodenie na svojom balkóne, je dôležité čo najskôr pristúpiť k jeho oprave. Balkóny, ktoré sú typicky vyhotovené ako konzolové železobetónové konštrukcie a nemajú prístrešok, sú plne vystavené vonkajším podmienkam. Bez efektívneho odvodu vody alebo v prípade nedostatočnej hydroizolácie, môže dôjsť k materiálovému poškodeniu a vzniku trhlín, ktoré môžu viesť k vážnym problémom.

V prípade poškodenia hydroizolácie je nutné balkón čo najskôr opraviť, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti do železobetónového podkladu, ktorá by mohla v priebehu času spôsobiť koróziu oceľovej výstuže. To by mohlo ohroziť celú nosnú konštrukciu a v extrémnych prípadoch spôsobiť jej kolaps. Trhliny, cez ktoré sa vlhkosť dostane na nosnú konštrukciu, môžu vznikať dôsledkom mikro otrasov alebo vibrácií, napríklad ak sa budova nachádza blízko frekventovanej cesty alebo železnice, alebo môžu vzniknúť v dôsledku starnutia konštrukcie.

Voda, nepriateľ číslo 1

Spomínané poškodenie hydroizolácie je dôležité riešiť urgentne, aby sa zabránilo vnikaniu vody do konštrukcie balkóna, čo môže viesť k nebezpečným a rozsiahlym škodám. Najčastejšie sú problémy spôsobené spojmi medzi rôznymi druhmi stavebných materiálov, ktoré treba od seba dilatovať a utesniť. Takými materiálmi môžu byť:

  • spoj medzi cementovým poterom a oceľovým alebo plastovým drenážnym kanálom
  • spoj medzi dlaždicami a betónovým zábradlím balkóna
  • nesprávne vykonaná hydroizolácia
  • chybná inštalácia keramických dlaždíc
  • nedostatočný sklon balkóna spôsobujúci neodtekanie vody

V prípade zle inštalovaných spojov môže voda ľahko prenikať hlbšie do konštrukcie. Keď sa voda odparí a na povrchu zostanú kryštály vápnika, hovoríme o tzv. soľných výkvetoch. Je preto dôležité si všímať prítomnosť bielo-šedých kryštálov na povrchu balkóna, ktoré tieto výkvety signalizujú.

Ďalším negatívnym faktorom môže byť mráz. Zamrznutá voda v materiáli môže zväčšovať svoj objem a spôsobiť tak tvorbu mikrotrhlín, ktoré sa časom zväčšujú. Je kľúčové rýchlo zasiahnuť a opraviť akékoľvek počiatočné praskliny a otvory, aby sa predišlo ďalším poškodeniam. Rozsiahle trhliny môžu znamenať vážne riziko pre celú konštrukciu balkóna, nielen pre jeho estetický vzhľad.

V neposlednom rade je veľkým nepriateľom balkónov aj korózia oceľovej výstuže železobetónové balkónové dosky, ktorá môže vážne ovplyvniť nosnosť balkóna. Vlhkosť spôsobuje hrdzavenie výstuže, ktorá sa potom oddeľuje od betónu, stráca svoju stabilizačnú funkciu a vedie k praskaniu a rozpadu betónu.

Čo zvážiť pred rekonštrukciou?

Pri plánovaní renovácie balkóna je dôležité zohľadniť jeho umiestnenie, keďže rôzne klimatické a poveternostné podmienky môžu ovplyvniť materiály rôznymi spôsobmi. Miesto, kde sa balkón nachádza, môže mať vplyv na výber materiálov a spôsoby ich ochrany pred počasím.

Pokiaľ ide o základ, na ktorom balkón stojí, je kľúčové pochopiť, aké materiály sú využité. Či už ide o keramické dlaždice, betón, drevo alebo vodotesné systémy, každý materiál vyžaduje špecifický prístup k oprave a údržbe. Tieto materiály boli často aplikované priamo na betónový základ bez izolačnej vrstvy.

Pred samotnou rekonštrukciou je nevyhnutné posúdiť súčasný stav balkóna, najmä ak sú prítomné poškodenia ako trhliny, prepadliny alebo hrdzavenie armatúry. Tieto problémy určia rozsah potrebnej rekonštrukcie, keďže naznačujú potrebu vystuženia a opravy.

Stanovenie rozpočtu a financovanie projektu

Pripravte si realistický rozpočet, ktorý pokryje všetky očakávané náklady spojené s rekonštrukciou, vrátane materiálov, práce a prípadných nepredvídaných výdavkov. Porovnajte si ceny materiálov od rôznych dodávateľov a ich recenzie. Na rozsiahlejšie práce vám odporúčame obrátiť sa na profesionálov, jednoduchšie úpravy však s trochou snahy zvládnete aj svojpomocne. 

Výber správneho času na rekonštrukciu

Plánovanie rekonštrukcie v optimálnom čase môže výrazne zjednodušiť proces a minimalizovať prestoje. Ideálne obdobie pre práce je suché a mierne počasie, ktoré vám pomôže prácu dokončiť naraz a bez zbytočných omeškaní. Zároveň zabráni komplikáciám spôsobeným extrémnymi poveternostnými podmienkami.

Získanie potrebných povolení a dodržiavanie predpisov

Jedným z najdôležitejších krokov, ešte pred začiatkom rekonštrukcie, je získať všetky potrebné povolenia. Tak zabezpečíte, že vaše renovácie budú v súlade so všetkými platnými normami a predpismi.

Odborné poradenstvo a kalkulácia

Skôr ako sa pustíte pustíte do práce, odporúčame kontaktovať našich špecialistov. Každá rekonštrukcia vyžaduje individuálny prístup a odporúčaný postup realizácie.

 Kontaktovať odborníkov 

Urob si sám alebo profesionál?

Rozhodnite sa, či si práce vykonáte sami, alebo zveríte projekt profesionálnemu dodávateľovi. DIY prístup môže ušetriť peniaze, ale vyžaduje si čas, zručnosti a náradie. Na druhej strane, zamestnanie skúseného dodávateľa zabezpečí odbornú kvalitu práce, ale bude stáť podstatne viac. Pri rozhodovaní o najlepšom prístupe k vášmu projektu je dôležité zvážiť svoje reálne schopnosti, časové možnosti a v neposlednom rade aj rozpočet.

Je tiež nevyhnutné určiť, čo od rekonštrukcie očakávate. Je rozdiel či ide o estetickú obnovu, funkčné vylepšenie alebo zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom. Malé estetické úpravy sú rozhodne jednoduchšie ako výmena celej podlahovej krytiny. 

Krytiny

Vzhľad balkóna je výrazne ovplyvnený výberom podlahových krytín. Nie všetky typy podláh vhodných pre terasy sú aplikovateľné aj na balkóny, najmä kvôli obmedzeniam nosnej kapacity balkóna, ktoré môžu vylúčiť použitie ťažších materiálov, ako sú betón alebo prírodný kameň.

Jednoduchšiu inštaláciu a údržbu ponúkajú podlahové krytiny, ako sú dlaždice so zámkovým systémom, drevené či WPC dosky a dokonca aj umelý trávnik. Tieto možnosti sú cenovo dostupnejšie a umožňujú rýchlu a jednoduchú pokládku.

 

Pre podlahy s minimálnou údržbou je ideálny materiál WPC, ktorý sa ľahko čistí vodou a miernym čistiacim prostriedkom. Hoci inštalácia WPC podlahy môže byť náročnejšia, než u dlaždíc so zámkovým systémom, zručný kutil s príslušným náradím a prípadnou pomocou zvládne aj túto výzvu.

Pri obnove podlahy na balkóne je dôležité zaistiť, aby voda mohla bez problémov odtiecť, čím sa predíde tvorbe mlák po daždi, ktoré by mohli prispievať k rastu rias a machu. Správny sklon balkóna by mal byť v rozmedzí 1,5 % až 2 %, aby sa zabezpečilo efektívne odvádzanie vody.

Ako na to?

Teraz sa konečne pozrime, ako sa zvyčajne takáto rekonštrukcia robí.

V prvom rade je dôležité adekvátne pripraviť základnú konštrukciu a odstrániť všetky poškodené časti až po zdravú podložku, vrátane dôkladného očistenia oceľovej armatúry od hrdze a nečistôt.

Na ochranu armatúry sa aplikuje antikorózny náter, ktorý sa nanáša vo dvoch vrstvách, čo zabezpečuje dlhodobú ochranu kovu pred ďalším korodovaním. Druhú vrstvu možno naniesť už po dvoch hodinách, najneskôr však do 24 h. Hrúbka dvoch náterov musí byť min. 2 mm.

 

Po zaschnutí antikoróznej ochrany sa použije výplňová malta obsahujúca vlákna pre zvýšenie jej pevnosti, ktorá sa aplikuje v potrebnej hrúbke s minimálnym pokrytím armatúry.

Následne sa na tento základ aplikuje finálna povrchová opravná malta.

Ako finálny náter na takúto balkónovú konštrukciu môže byť použitý napr. polyuretánový náter, ktorý slúži nielen ako ochrana balkónovej konštrukcie, ale aj ako hydroizolačná vrstva.

A čo zábradlie?

Výmena starého balkónového zábradlia za nové nezvyšuje len bezpečnosť, ale aj estetický vzhľad bytovky. Dôležité je však dbať na bezpečnosť počas celej obnovy.

Zábradlie musí spĺňať normy stanovené platnými predpismi a zabezpečiť ochranu tam, kde hrozí nebezpečenstvo. Norma STN 74 3305: 2014 detailne určuje požiadavky na zábradlia, vrátane výšky, ktorá sa odvíja od možnej výšky pádu.

Kvalita materiálu, kotvenie a ďalšie aspekty sú kľúčové pre odolnosť zábradlia voči nárazu. Pri výmene je vhodné myslieť aj na prípadné zasklenie balkónu. Z toho dôvodu sa odporúča vybrať zábradlie pripravené na takúto záťaž.

 

Na trhu je veľa napodobenín, preto je dôležité overiť si pravosť produktu. Kontaktovať priamo výrobcu môže byť jedným zo spôsobov, ako si overiť kvalitu materiálu.

Pri demontáži starého zábradlia na balkóne je nutné vopred získať potrebné povolenia a opäť postupovať s dôrazom na bezpečnosť. Demontáž by mala byť vykonaná opatrne, s použitím ochranných sietí, aby sa zabránilo nešťastiu. Na tieto práce je vhodné zvolať profesionálov, ktorí zabezpečia bezpečný postup a demontáž.

Kontrola kvality a odstraňovanie nedostatkov

 

 

Po dokončení všetkých prác je dôležité vykonať dôkladnú kontrolu kvality, identifikovať a odstrániť prípadné nedostatky, aby sa zaistila dlhodobá trvanlivosť a bezpečnosť rekonštruovaného balkóna.

Pravidelná údržba a čistenie

Pravidelným odstraňovaním nečistôt, listov a iných zvyškov udržujte balkón v dobrej kondícii. Zabránite tak akumulácii vlhkosti a tvorbe plesní, ktoré ho môžu poškodiť. 

 

Ochrana pred poveternostnými vplyvmi a koróziou

Všetky kovové prvky na balkóne by mali byť chránené proti korózii, najmä v oblastiach so zvýšenou vlhkosťou alebo slaným vzduchom. Aplikácia vhodných náterov a ochranných prípravkov vám pomôže predĺžiť životnosť týchto materiálov.

Zariadenie zrekonštruovaného balkóna

 

Prehľad populárnych štýlov a trendov v dizajne balkónov

V súčasnosti sú v kurze rôzne štýly balkónov, od moderných a minimalistických po bohémske alebo rustikálne. Trendom je vytváranie útulných, pohodlných priestorov s využitím prírodných materiálov, živých rastlín a pohodlného nábytku, ktoré transformujú balkón na príjemné miesto pre relax. Nezabudnite ani na výber vhodných svetiel a doplnkov. 

Nábytok na balkón

Predtým, než začnete s nákupom nábytku na váš balkón, ako sú stoličky, stoly alebo lavice, je dôležité presne zmerať dostupný priestor. Ideálne je mať jasnú predstavu o veľkosti priestoru, ktorý máte k dispozícii, aby ste vedeli, ako efektívne usporiadať nábytok a zároveň nezabudnúť na priestor pre kvetináče, črepníky alebo aj na prechádzanie.

Pre dosiahnutie prirodzenej atmosféry na balkóne odporúčame zvoliť nábytok z polyetylénového ratanu alebo drevené súpravy. Majte na pamäti, že drevený nábytok si vyžaduje pravidelnú údržbu, vrátane jeho čistenia každú jar. 

Drevo, ako je teak, môže časom zosivieť. Ak si prajete zachovať jeho pôvodnú hnedú farbu, je potrebné ho každé dva až tri roky starostlivo vyčistiť a potom ošetriť olejom alebo glazúrou.

Nech už preferujete akýkoľvek štýl, moderný balkónový nábytok ponúka výhodu nízkej náročnosti na údržbu. Väčšinu modelov tvoria materiály ako plast, oceľ s práškovou povrchovou úpravou alebo hliník.

Ak hľadáte cenovo dostupnú možnosť, zvážte paletový nábytok, ktorý môže byť ideálnou voľbou, obzvlášť pre väčšie balkóny.

Tipy na skrášlenie balkóna rastlinami

Existuje veľa možností, ako oživiť balkón rastlinami. Pred rozhodnutím si však ujasnite, či je váš balkón viac vystavený slnku alebo je skôr v tieni. Zvážte tiež, ako budú rastliny rozmiestnené.

 

Ak plánujete umiestniť ťažké kvetináče, nezabudnite skontrolovať nosnosť balkóna, keďže veľký kvetináč môže vážiť aj 30 kg. V prípade neistoty sa poraďte so statikom a radšej zvoľte ľahké materiály, ako je plast.

Balkón orientovaný na sever sa môže zdať ako výzva, ale existuje mnoho rastlín, ktoré v tieni dobre prosperujú, ako napríklad begónie či netýkavka. Na slnečnom balkóne sa zasa darí rastlinám ako muškáty alebo levanduľa, nezabudnite ich však pravidelne zavlažovať a chrániť pred priamym slnkom pomocou slnečníka alebo markízy.

Rekonštrukcia balkóna nemusí byť výzvou, ktorá vás odradí. S našimi tipmi a radami, by ste to mali hravo zvládnuť. Nezabudnite, že každý projekt začína dobrým plánom a zmyslom pre detail. A či už sa rozhodnete pre jednoduché vylepšenia alebo kompletnú premenu, vaša tvrdá práca a kreativita sa určite vyplatia. Tak smelo do toho, nech si čo najskôr užijete svoj nový balkónový raj!

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.