Tepelné čerpadlo pre domácnosti

Pri rekonštrukcii uprednostňujú majitelia domov tepelné čerpadlo

Až 40 % majiteľov starších domov by si pri rekonštrukcii domu vybralo tepelné čerpadlo ako nový zdroj tepla. 

Táto informácia vyplýva z nového prieskumu platformy Budovy pre budúcnosť. Celkovo až 4 z 10 opýtaných (38 %) by v prípade obnovy svojho rodinného domu siahla po tepelnom čerpadle. To znamená, že na Slovensku je potenciálne priestor pre inštaláciu až 250-tisíc tepelných čerpadiel v starších rodinných domoch. To by výrazne zlepšilo životné prostredie najmä na vidieku, keďže z celkového počtu vyše 2 miliónov slovenských domácností vykuruje svoje bývanie 38 % zemným plynom, 25 % drevom a dokonca 2 % uhlím. Ide o stovky tisíc domácností v prevažne starších rodinných domoch, ktoré kúria neekonomicky a najmä neekologicky v starších kotloch. 

Potenciál zlepšenia ovzdušia vďaka tepelným čerpadlá je vysoký, problémom sú financie

Na Slovensku žije rovnako početná skupina obyvateľov v bytoch a v rodinných domoch. Až 46 % z celkového počtu domácností preto vykuruje centrálnou dodávkou tepla. Ak sa pozrieme na využívanie tepelných čerpadiel, aktuálne ich má v domoch inštalované 1 % domácností, čiže približne 20-tisíc rodinných domov. Viac ako desaťnásobný nárast tohto počtu na 250-tisíc by slovenskému vidieku priniesol výrazne zlepšenie kvality ovzdušia, s ktorým má Slovensko dlhodobo veľký problém. Konkrétne, Slovensko je na tom najhoršie z celej Európskej únie v znečistení ovzdušia malými prachovými časticami, ktoré spôsobujú mnohé ochorenia dýchacieho ústrojenstva. 

Ako uvádza pri hodnotení výsledkov prieskumu Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť, pre väčšinu majiteľov starších domov je pri prechode na tepelné čerpadlo prekážkou vysoká cena. Len menšia časť majiteľov starších domov dokáže našetriť dostatočnú sumu na kúpu a inštaláciu tepelného čerpadla. Preto je zásadnou požiadavkou efektívny a dlhodobo stabilný dotačný systém na inštaláciu nových zdrojov tepla. 

Najprv zatepliť a potom objednať a inštalovať tepelné čerpadlo

Pre majiteľov domov je zásadné vedieť, že inštalovať tepelné čerpadlo nemá zmysel bez predchádzajúceho zateplenia. Pretože len pri kombináciou zateplenia a výmeny starého kotla za tepelné čerpadlo sa dá dosiahnuť dostatočná úspora pri prevádzke. Nehovoriac o nižšej cena pri kúpe. 

„Skutočne úspornou verziou je takzvané nízkoteplotné tepelné čerpadlo. Aby ste ho mohli  inštalovať v staršom dome, potrebujete zatepliť fasádu a strechu, a tým znížiť spotrebu energií na kúrenie o viac ako 50 percent. Tým pádom kupujete čerpadlo s nižším výkonom, ktoré je lacnejšie. A navyše vám vďaka zníženým tepelným stratám šetrí každú vykurovaciu sezónu výrazne viac peňazí ako bez zateplenia. Inak povedané, vďaka tejto kombinácii ušetríte zásadne viac ako polovicu nákladov na kúrenie. Preto treba inštalovať tepelné čerpadlo až po tom, ako dom zateplíte,“ vysvetľuje Alexander Prizemin z portálu www.vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní.

Dve možnosti, ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo 

Existujú dnes možnosti, ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo? Áno, a dokonca hneď dve.

Dotácia číslo 1: Plán obnovy

Plán obnovy je nastavený tak, aby motivoval majiteľov domov zatepliť tým, že vyžaduje aspoň 30 % energetickú úsporu pri rekonštrukcii. A zároveň umožňuje požiadať osobitne o dotáciu na tepelné čerpadlo. Tým pádom je program nastavený presne v duchu vyššie uvedenej logiky: najprv znížiť spotrebu domu zateplením a potom inštalovať tepelné čerpadlo s nižším výkonom a extra úspornou prevádzkou. 

„Kto v prvom kroku zateplí fasádu a strechu a potom vymení pôvodný zdroj tepla za tepelné čerpadlo, bez problémov ušetrí na energiách viac ako 60 %. Vďaka tomu vie získať príspevok až 19-tisíc eur,“ hovorí A. Prizemin. Na čerpadlo sa dá získať dotácia vo výške 75 % zo sumy 1 092,50 eur na inštalovaný kilowatt výkonu čerpadla. Čiže napríklad pri 7 kW čerpadle vychádza dotácia na vyše 5 700 eur. 

Najbližšie sa dá o dotáciu z Plánu obnovy podať požiadať 24. apríla. V okamihu vypĺňania žiadosti stačia 3 doklady:

  • Občiansky preukaz,
  • List vlastníctva (napríklad z online katastra),
  • Potvrdenie o veku stavby (kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie obce o veku stavby, znalecký posudok)

Následne (najneskôr do 3 mesiacov) treba k žiadosti doložiť aj energetický certifikát východiskového stavu. Odborník odporúča objednať si jeho vypracovanie čím skôr a mať ho poruke ideálne už pri vypĺňaní žiadosti.

„Ešte pred podaním žiadosti o dotáciu by ste mali mať jasno v tom, čo sa ide na dome rekonštruovať a koľko vás to bude stáť. A to zistíte aj vďaka energetickému certifikátu, keďže obsahuje odporúčania odborníka, čo by ste mali zatepliť a ako. Na základe týchto údajov si viete dať naceniť práce a rozhodnúť sa,“ vysvetľuje Alexander Prizemin. 

Navyše, kvôli nedostatku certifikátorov je treba certifikát objednať čím skôr, pretože už teraz sú čakacie doby na jeho vyhotovenie dlhšie ako 3 mesiace. 

Dotácia číslo 2: Zelená domácnostiam 

Výlučne len na tepelné čerpadlo sa dá získať dotácia z programu Zelená domácnostiam. Nové kolo žiadostí sa tam otvára na jeseň 2023. V tomto programe viete na tepelné čerpadlo dostať príspevok do 3 400 eur. Podporujú sa aj ďalšie obnoviteľné zdroje, napríklad na kotol na biomasu a fotovoltické panely viete získať dotáciu do 1 500 eur a na slnečné kolektory do 1 750 eur.

Ako to funguje? Ide o systém poukážok a zásobníkov. V prvom kroku si treba nájsť dodávateľa a podať žiadosť o poukážku z programu Zelená domácnostiam. Žiadosť sa zaeviduje v danom poradí (zaradí sa do tzv. zásobníka) a následne sa v danom poradí spracuje, to znamená, že žiadateľ dostane poukážku. Keď dodávateľ potvrdí majiteľovi domu, že je schopný dodať čerpadlo do 3 mesiacov, majiteľ si čerpadlo záväzne objedná a následne firme odovzdá poukážku. Túto si firma uplatní u organizátora a o danú sumu zníži faktúru za samotné čerpadlo. 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.