O dotáciu na zateplenie vo výške až 19-tisíc eur možno požiadať od 24. apríla 2023

Otvorilo sa nové kolo dotácií na zateplenie

Žiadať o dotáciu na zateplenie a obnovu rodinného domu možno opäť podať od pondelka 24. apríla.  

Novinkou 3. výzvy programu Obnov Dom (Plán obnovy) sú zásadne zjednodušené pravidlá. V tomto článku vám radíme, ako žiadosť vyplniť a získať dotáciu až 19-tisíc eur. 

 

Toto sú podmienky pre získanie dotácie z Plánu obnovy

 

 • Základná podmienka je vlastníctvo rodinného domu postaveného pred rokom 2013.
 • Dotácia má 2 úrovne:
  • 15 000 eur pri energetickej úspore nad 30 %
  • 19 000 eur pri energetickej úspore nad 60 % 
 • Štát zvýšil úroveň dotácie na 75 % (to znamená, že z celkových nákladov zaplatí tri štvrtiny).
 • Povinné je zateplenie (fasády, strechy, podlahy, stropu), prípadne výmena okien a dverí. Zateplenie možno doplniť o opatrenia skupiny B (nový zdroj tepla, zelená strecha, rekuperácia, nádrž na zber dažďovej vody, tienenie...).
 • Energetický certifikát východiskového stavu sa odporúča mať už v momente žiadosti, ak ho však nemáte, viete ho dodatočne doložiť do 3 mesiacov po podpise zmluvy.
 • Do nákladov sa počítajú všetky práce po 1. februári 2020.
 • Všetky práce treba ukončiť do 10 mesiacov od podpisu zmluvy.
 • V žiadosti sa zaväzujete rešpektovať stavebný zákon. Pri zateplení je preto treba podať na stavebný úrad takzvanú ohlášku a pri väčšej obnove je povinné stavebné povolenie. 

 

Návod, ako vyplniť žiadosť o dotáciu

Podanie žiadosti je veľmi jednoduché a nebude vám to trvať viac ako 10 minút. Treba k tomu len 3 doklady:

 • občiansky preukaz (seba, manželky/manžela), prípadne plnú moc
 • list vlastníctva
 • dokladu o veku domu

V samotnej žiadosti v časti 1A sa vypĺňajú údaje žiadateľa/ky a jeho manželky/jej manžela (ak majú takzvané bezpodielové spoluvlastníctvo). Keď dom vlastnia viacerí ľudia, treba vyplniť aj ich údaje, v takom prípade však žiadosť dáva vždy len jeden žiadateľ (čiže spoluvlastníci mu podpisujú plnú moc, ktorá sa potvrdí notárom a prikladá k žiadosti).

 

Ďalšou možnosťou je, že vlastník/spoluvlastníci vedia dať plnú moc niekomu inému, kto za nich podá žiadosť (tu je vzor splnomocnenia pre túto príležitosť).


V časti 2A sa vypisujú údaje o rodinnom dome  z listu vlastníctva, na ktorý žiadate o finančnú podporu. Súbežne sa vyznačuje, či zateplenie (či iná rekonštrukcia) už beží, skončila alebo sa ešte nezačala. 

 

 

V časti 3 len „vyklikáte“, čo k žiadosti prikladáte:

 • Potvrdenie o veku domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie obecného/mestského úradu alebo povolenie užívania stavby alebo znalecký posudok) je povinné.
 • Plná moc (plnomocenstvo) pre žiadateľa, resp. pre kontaktnú osobu je voliteľné.

Poslednou časťou je podpísanie čestného vyhlásenia. V ňom okrem iného vyhlasujete, že

 • Dom sa používa len na bývanie.
 • Na dom nebola v minulosti poskytnutá dotáciu na zateplenie, resp. iná dotácia na zlepšenie jeho tepelnoizolačných vlastností. To isté platí aj o dotácii na nový energetický zdroj. 
 • Predložené kópie dokumentov sú identické s originálmi.
 • Stavebný odpad zo stavby bude zlikvidovaný v súlade s predpismi a zároveň, že aspoň 70 % odpadu, ktorý je možné opäť použiť, aj reálne pôjde na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie.

Na konci podpisujete, že ste boli poučení o tom, že uvedenie neúplných/nesprávnych údajov bude mať následky vrátane zamietnutia vyplatenia dotácie, resp. záväzku vrátiť dotáciu späť. A úplne na záver organizátorovi dávate vedieť, či má návrh zmluvy poslať listinne (čiže poštou), alebo uprednostňujete e-schránku na webe slovensko.sk.

 

Tri možnosti, ako sa dá podať žiadosť

 

Dobrá rada: Najprv certifikát a až potom podanie žiadosti

Faktom je, že organizátor umožňuje doložiť energetický certifikát východiskového stavu do 3 mesiacov po podpise zmluvy. Avšak pri aktuálnej výzve to má hneď dva problematické momenty:

 • Dlhé lehoty odborníkov na vypracovanie certifikátov (riskujete, že vaša zmluva na dotáciu bude neplatná)
 • Možný problém s kvalitou zateplenia

„Málokto vie, že energetický certifikát je vyslovene užitočný dokument, keďže stavebný odborník v ňom po obhliadke spisuje odporúčania, čo presne zatepliť a aké postupy dodržať. Zateplenie sa robí na dlhé roky, preto sa má spraviť poriadne. Mnohí majitelia, ktorí si zatepľujú sami, ale aj firmy robia chyby pri postupoch, ktoré vedú k problémom ako vlhké múry či plesne. S certifikátom sa týmto chybám viete pri prácach vyhnúť,“ radí Alexander Prizemin z portálu www.vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní.

„Druhý dôvod je ohľadom termínov. Odborníci na vypracovanie certifikátov sú dnes maximálne vyťažení a reálne sa vám môže stať, že certifikát do 3 mesiacov po podpise zmluvy nedostanete. Tým pádom vaša zmluva o dotácii prestane platiť a vy prídete o dotáciu. Preto to treba urobiť naopak: objednať si certifikát, počkať na jeho vypracovanie až potom podať žiadosť,“ dodáva A. Prizemin.  Faktom je, že program Obnov dom má rozpočet 500 miliónov eur a nové výzvy budú prichádzať až do roku 2026.

 

Dôležité upozornenie: Nezabudnite na fotografie

Mnoho ľudí pri prvých dvoch výzvach zabudlo na fotografie pred začiatkom zatepľovania. Tie sú jednou z podmienok, aby ste mohli požiadať o vyplatenie dotácie. Preto nafoťte každú časť domu, ktorá sa ide rekonštruovať predtým, ako začnete s prvými prácami. Ak už je neskoro (práce začali a vy ste dom predtým nenafotili), hľadajte po albumoch, počítačoch a mobiloch, pretože tie fotky bude treba. Spolu s fotkami po zateplení, energetickým certifikátom po rekonštrukcii a bločkami a faktúrami za materiál a práce ide o povinné podklady k žiadosti. 

Ak vás zaujíma viac informácií o dotácii na zateplenie z Plánu obnovy, sú tu, tutu.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.