V aktuálnej výzve sú ešte milióny pre dotácie na zateplenie domov

Miniatúra bieleho domu na žltom pozadí s mincami

Žiadosti možno podávať ešte do 28. februára

V rámci dotačného programu Obnov dom (financovaného z Plánu obnovy) chce štát podporiť až 30 000 majiteľov starších rodinných domom pri ich rekonštrukcii sumou 14, resp. 19-tisíc eur. Prvé dve výzvy vyhlásené 15. októbra 2022 mali ambíciu získať do konca roka 2022 celkovo 4 000 žiadostí o dotáciu. Nestalo sa tak: organizátor - Slovenská agentúra životného prostredia – ku koncu januára registroval len 2 200 žiadostí. V kombinácii s navýšením objemu financií z 15 na 25 miliónov eur vo všeobecnej výzve to znamená, že do konca februára – kedy úvodné výzvy budú končiť – majú záujemcovia o získanie dotácie priestor na podanie žiadosti. Ani týmto dátumom však podpora nekončí: v marci sa očakáva vyhlásenie novej výzvy na podávanie žiadostí.

Zateplenie je základom rekonštrukcie

Predstavme si v skratke dotačný program Obnov dom, financovaný z Plánu obnovy. Majiteľ rodinného domu staršieho ako 12 rokov môže získať dotáciu vo výške do 14-tisíc eur, ak rekonštrukciou ušetrí 30- až 60 percent spotreby energií. Kto dosiahne úsporu energií nad 60 percent, môže získať príspevok až 19-tisíc eur. Zásadnou podmienkou je, aby polovica investície smerovala do zateplenia. Je to logické, keďže najrýchlejšie sa náklady na kúrenie dajú zredukovať práve zateplením obvodových stien, čiže fasády rodinného domu. Len zateplenie fasády dokáže zredukovať účet za energie na vykurovanie o 30 až 50 percent v závislosti od realizácie. Ak sa k nemu pridá aj zateplenie strechy, realisticky sa dá prekročiť úspora 60 % a získať najvyššiu dotáciu 19-tisíc eur.

Podrobné informácie o podmienkach príspevku z Plánu obnovy možno nájsť na webe www.vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní.

Prečo je záujem menší, ako sa čakalo a čo sa bude meniť

Najčastejšou príčinou zamietnutých žiadostí bol chýbajúci podpis, nesplnenie podmienky trvalého pobytu k 5.9.2022 a nedosiahnutie 30 % úspory v spotrebe primárnej energie. Podmienka trvalého pobytu by sa podľa názoru odborníkov mala upraviť v ďalšej výzve. „Rozumiem požiadavke na trvalý pobyt v dome, na obnovu ktorého žiada majiteľ dotáciu. Štát totiž potrebuje riešiť privysokú spotrebu energií, a preto cielene podporuje obnovu celoročne obývaných rodinných domov a nie napríklad chalúp, ktoré sú na liste vlastníctva tiež vedené ako rodinné domy. Podmienku trvalého pobytu je však treba zjednodušiť. Najlepším spôsobom by bolo podmienku upraviť tak, že pre majiteľa domu bude povinný trvalý pobyt v dome ku dňu podania žiadosti o dotáciu,“ navrhuje Alexander Prizemin z portálu www.vsetkoozatepleni.sk.

Podľa odborníkov je tiež problémom, že mnohí žiadatelia sa zameriavajú len na čiastkový problém ako výmenu niektorých okien alebo zateplenie len severnej steny fasády. To je aj dôvod, prečo im nevychádza dostatočná úspora a nezískajú dotáciu. Rada je v tomto prípade jednoduchá: každý majiteľ by si mal bezplatne a rýchlo nasimulovať, koľko ušetrí na energiách s plánovanou rekonštrukciou cez online programe KORD. Týmto krokom zistí, čo potrebuje zatepliť pre získanie dotácie. Následne sa treba spojiť s projektantom a dať si vypracovať energetický certifikát. Ten obsahuje aj odporúčania, čo všetko a ako treba zrekonštruovať pre komplexnú úsporu energií.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.