Meníme logo, naša podstata však zostáva rovnaká

Nové logo značky Weber

Od 1. novembra 2023 značka Weber vystupuje pod novým logom.

Poslanie a Grow&Impact stratégia Skupiny Saint-Gobain neurčujú len rozvoj našich aktivít, ale sú aj našou odpoveďou na kľúčové výzvy dnešného sveta. Medzi ne bezpochybne patria klimatické zmeny, energetická kríza, nedostatok materiálu a aktuálne aj nižšia výkonnosť viacerých trhov. Ako líder na stavebnom trhu nečakáme so založenými rukami, ale prinášame inovatívne riešenia zamerané na udržateľnosť a dosahovanie úspor.

Pred časom sme prešli spojením troch našich značiek, ktorej cieľom je vyššia efektívnosť a ešte kvalitnejšia obsluha našich zákazníkov.

Na zmeny nadväzuje aj nová vizuálna identita našich značiek Isover, Rigips a Weber.

Nové logo Weber sa vyznačuje jednodouchosťou, minimalizmom a reprezentuje príslušnosť k Skupine tým, že ladí s dizajnom ostatných značiek. Vyjadrujeme tým ich vzájomnú prepojenosť a spoločnú cestu za ešte lepšími službami a udržateľnými riešeniami.

Grafický symbol v logu Weber symbolizuje kopu sypkého materiálu, z ktorého sú vo väčšine prípadov vyrábané naše produkty.

Zmena vizuálnej identity sa uskutočňuje postupne a ukončená by mala byť v roku 2024. Bude zahŕňať aj výmenu loga na obalových materiáloch a všetkých tlačených dokumentoch.

V stavebníctve dnes existuje naliehavá potreba zlepšiť spôsob, akým sa stavia a buduje.

Potreby a životný štýl sa rýchlo vyvíjajú. Objavujú sa nové spôsoby výstavby, vrátane prefabrikácie a 3D tlače, ktoré urýchľujú stavebný proces, digitálne technológie ovplyvňujú spôsob navrhovania budov a zároveň je nutné riešiť potreby planéty a jej obyvateľov s ohľadom na klimatické zmeny a emisie CO2. Weber a ďalšie značky skupiny Saint-Gobain tieto výzvy riešia, a zavádzaním nových, udržateľných, inovatívnych a úsporných riešení tak podporujú vývoj celého trhu. 

Weber. Meníme logo, naša podstata však zostáva rovnaká.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.