Škola a školské prostredie

Komfort a zdravie v školách a škôlkach

Nedávny monitorovací prieskum vnútorného prostredia v 28 slovenských školách a škôlkach, uskutočnený platformou Budovy pre budúcnosť v spolupráci so spoločnosťami Saint-Gobain, Daikin a Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, upozorňuje na nevhodné podmienky pre deti a mládež v priestoroch slovenských škôl.

 

Je čas na zmenu – napríklad vo forme riešenia Saint-Gobain – a konceptu Future Classroom Lab – trieda 21. storočia.

 

 

Znečistený vzduch je bežným javom

V čase vykurovacej sezóny deti trávia viac než tri štvrtiny svojho času v priestoroch so znečisteným vzduchom, kde sa vyskytuje nadmerná koncentrácia škodlivých látok, presahujúca 1000 ppm (častíc na milión). Hlučnosť v triedach tiež často prekračuje povolený limit 40 decibelov až dvojnásobne, čo je porovnateľné so zvukom cirkulárky na drevo na vzdialenosť desať metrov. Problémom sú aj extrémne teploty, ktoré vplývajú na výkonnosť študentov.

Školské rekonštrukcie sú viac než len úspory

Väčšina existujúcich škôl a škôlok nie sú novostavbou, preto je dôležité, aby sa rekonštrukcie zameriavali na zlepšenie vnútorného prostredia. Doteraz sa pri rekonštrukciách často zameriavalo len na energetickú efektívnosť budov, ako je izolácia fasád a výmena okien. Toto síce prispelo k úspore energie, ale nepriaznivo ovplyvnilo kvalitu vnútorného prostredia, najmä pokiaľ ide o vzduchovú kvalitu a akustiku.

Odborníci sa snažia komunikovať so zriaďovateľmi škôl a škôlok, aby pri plánovaní rekonštrukcií zohľadnili aj kvalitu vnútorného prostredia. Viaceré rekonštrukcie na Slovensku zahŕňali opatrenia zamerané na zlepšenie kvality vzduchu, svetelného a akustického pohodlia, a tepelnej pohody.

Kvalita vzduchu, akustika a teplota majú výrazný vplyv na učenie a zdravie študentov. Rovnako je dôležité, aby zriaďovatelia škôl spolupracovali s odborníkmi a dbali na kvalitné riešenia pri rekonštrukciách. Práve preto sme spolu s ostatnými značkami skupiny Saint-Gobain spracovali odporúčané riešenia pre sektor školstva. Nájdete tu riešenia, ktoré riešia problémy s akustikou, odolnosťou proti požiaru a mechanickému poškodeniu, ale taktiež riešenia pre vlhké priestory a priestory so zvýšenými požiadavkami na hygienu.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.