Zelená domácnosť

Dotácie z programu Zelená domácnostiam sú do jesene stopnuté

Na jeseň sa rozbehne nové kolo dotačného programu Zelená domácnostiam. Dovtedy sa dá finančná podpora na tepelné čerpadlo či fotovoltiku získať z Plánu obnovy. 

Rozdelených vyše 100 miliónov eur na dotácie

Na Slovensku zatiaľ nemáme úspešnejší program podporujúci modernizáciu bývania ako Zelená domácnostiam. Od roku 2015 poskytol dotácie na kúpu a inštaláciu 47-tisíc obnoviteľných zdrojov energie, ktoré nahradili staré a neekologické kotly na vykurovanie. Celkovo na finančných príspevkoch program rozdelil viac ako 100 miliónov eur.

Fakt, že záujem zostáva vysoký, potvrdila najnovšia výzva na žiadosti o dotácie v objeme 5 miliónov eur. Koncom marca sa tento objem „rozchytal“ za menej ako 30 minút, keď o dotáciu požiadalo takmer 400 dodávateľ techniky pre 2 745 zariadení pre rodinné domy. 

Nové žiadosti na jeseň 2023

Zelená domácnostiam vďaka európskych peniazom dlhodobo dotuje nákup a inštaláciu nových obnoviteľných zdrojov energie pre rodinné domy pri výmene starých, neekologických kotlov na pevné palivá či zemný plyn. Program úspešne „beží“ už od roku 2015 a mal by ďalej pokračovať na jeseň 2023.

Jesenná výzva pre žiadosti o poukážky na nákup a inštaláciu tepelného čerpadla, fotovoltiky, solárnych kolektorov či kotla na biomasu by mala byť súčasťou novej fázy programu s rekordným objemom 140 miliónov eur. 

 

Takto funguje Zelená domácnostiam

Detailné podmienky pre získanie dotácie na jeseň 2023 ešte nie sú známe. Akonáhle sa tak stane, nájdete v krátkom čase všetky podstatné informácie na portáli www.vsetkoozatepleni.sk v sekcii Aktuality.

Je však vysoko pravdepodobné, že úspešné princípy fungovania sa nebudú meniť. 

Zelená domácnostiam je postavená na tzv. poukážkach a zásobníkoch žiadostí. Žiadatelia po otvorení výzvy nahlasujú svoje žiadosti online a tieto sa v poradí, v akom boli zadané na webe, dostávajú organizátorovi na vybavenie. 

Program však nefunguje cez dotáciu pre majiteľov domov, ale pre firmy, ktoré dodávajú a inštalujú nové zdroje. Majiteľ po schválení dotácie dostane poukážku a akonáhle podpíše objednávku či zmluvu s vhodným dodávateľom, ktorý mu zaručí dodržanie termínu dodávky a inštalácie do 3 mesiacov, odovzdá mu poukážku. Túto si firma dodávateľ uplatní u organizátora – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry SIEA. Majiteľ domu tým pádom platí faktúru zníženú o dotáciu. 

Dotácia (poukážka) sa dá získať na tepelné čerpadlo, fotovoltiku, solárne panely alebo kotol na biomasu. Výška príspevku závisí od výkonu a dodatočných podmienok. Pri tepelnom čerpadle predstavuje dotácia 272 eur na kW výkonu. Ak má žiadateľ zateplený dom, resp. v danej lokalite nie je možné využívať centrálne zásobovanie teplom, podpora na kW narastie na 299 eur. A pri oboch splnených podmienkach súbežne sa príspevok zvyšuje na finálnych 340 eur na kW. Maximálne sa podporuje zdroj s výkonom 10 kW, čiže maximálna podpora predstavuje 3 400 eur. 

Pri kotle na biomasu a fotovoltické panely je nastavená maximálna podpora na 1 500 eur a pri slnečných kolektoroch na 1 750 eur.

Dotácia na tepelné čerpadlo aj cez Plán obnovy

Nový dotačný program Obnov dom, financovaný z Plánu obnovy, umožňuje získať majiteľom rodinných domov dotáciu až 19-tisíc eur. Dotáciu možno získať aj na nový, obnoviteľný zdroj energie, podmienkou je však skombinovať toto opatrenie so zateplením. Inak povedané, pri dotácie z Plánu obnovy je nutné dosiahnuť úsporu aspoň 30 % spotreby energií. Samotná výmena starého kotla za tepelné čerpadlo takúto úsporu neprinesie, okrem toho je zateplenie povinným opatrením. Kto však skombinuje zateplenie fasády či strechy (prípadne oboch) a pridá k tomu napríklad tepelné čerpadlo, splní podmienku a získa vysokú dotáciu 15-tisíc, resp. 19-tisíc eur.  V tomto článku sa dočítate viac o možnosti získať dotáciu na zateplenie a obnoviteľný zdroj energie

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.