Program Plánu obnovy na zateplenie

Kto požiadal o dotáciu na zateplenie, potrebuje do 17. mája poslať dôležité dokumenty

Každý, kto pondelok 24. apríla 2023 požiadal na webe programu Obnov dom o dotáciu na zateplenie, musí do stredy 17. mája zaslať organizátorovi dva dokumenty: podpísaný formulár žiadosti a doklad o veku domu. Táto povinnosť sa týka každého z celkovo 10 000 žiadateľov o dotáciu. Ak tento termín nestihnete, dotáciu v 3. výzve nezískate. 

Aké dokumenty treba poslať

 

Úloha je jednoduchá: Slovenská agentúra životného prostredia ako organizátor vyžaduje podpísanú žiadosť. Tú ste ako žiadateľ dostali vyplnenú do mailu a stačí ju podpísať. Druhý dokument, ktorý organizátor potrebuje, je potvrdenie o veku domu. Dotáciu totiž možno získať len na dom starší ako 10 rokov. Každý si môže vybrať, aké potvrdenie zašle:

  • kolaudačné rozhodnutie staršie ako 1.1. 2013
  • povolenie užívania stavby
  • potvrdenie obecného či mestského úradu o veku domu
  • znalecký posudok od odborne spôsobilej osoby, z ktorého je zrejmý vek stavby (rok výstavby) 

Ak potvrdenie ešte nemáte a neviete nájsť k domu kolaudačné rozhodnutie či povolenie užívania, jediný zostávajúci spôsob je ísť na obecný či mestský úrad a potvrdenie si vypýtať. Úrad by mohol byť schopný vám ho vystaviť za pár dní. 

Ak má dom viac vlastníkov (platí to aj pre manželov), musia spoluvlastníci podpísať a overiť u notára plnomocenstvo pre jedného z majiteľov alebo pre kontaktnú osobu. Tento dokument sa posiela v origináli. 

Tri spôsoby, ako dokumenty doručiť organizátorovi

 

Každý si môže vybrať  z 3 možností, ako dokumenty poslať organizátorovi:

  • poštou
  • osobne na jednej z 10 regionálnych kancelárií SAŽP
  • elektronicky cez e-schránku na www.slovensko.sk

Poštové zásielky treba smerovať na adresu: Slovenská agentúra životného prostredia, Rožňavská 24, 821 04 Bratislava. Osobne sa dajú dokumenty zaniesť do niektorej z 10 regionálnych kancelárií SAŽP v krajských mestách, v Liptovskom Mikuláši a Lučenci (tu nájdete otváracie hodiny a adresy).
Dokumenty majú byť zalepené v nepriehľadnej obálke s označením „Žiadosť – Plán obnovy“, „Výzva 02I01-18-V03“.

S novým občianskym preukazom s čipom a elektronickým podpisom sa dajú dokumenty poslať aj elektronicky cez e-schránku na webe www.slovensko.sk. V kategórii Všeobecná agenda treba uviesť v časti „Údaje o správe“ ako „Predmet“ „Obnova rodinných domov – výzva 02I01-18-V03“ a k tomu pridať kód žiadosti do kolónky „Značka odosielateľa“. 

Pri formulári a potvrdení o veku stavby stačí dokumenty jednoducho pripnúť ako prílohy. Ak však posielate overené splnomocnenie, treba urobiť tzv. zaručenú elektronickú konverziu dokumentov a až potom sa dá dokument pripojiť. Komu sa to nepodarí, nezostáva mu nič iné ako poslať zásielku poštou alebo ju zaniesť na pobočku. Postup pri zaslaní žiadostí cez e-schránku nájdete tu.

Zadajte vypracovanie energetického certifikátu čím skôr

 

Po doručení dokumentov si organizátor ešte môže vypýtať doplnenie údajov, alebo vám priamo pošle zmluvu na podpis, ktorú potvrdíte a pošlete späť. Ďalším krokom je zaslanie energetického certifikátu východiskového stavu (ak sa rekonštrukcia ešte nezačala) alebo projektového energetického hodnotenia (ak sa rekonštrukcie už začala), a to najneskôr do 3 mesiacov.

Keďže na Slovensku môže energetický certifikát východiskového stavu pripraviť len 232 odborníkov a v 3. výzve požiadalo o dotáciu 10-tisíc ľudí (a každý potrebuje certifikát), nedokáže už teraz mnoho odborníkov splniť 3-mesačný časový limit. „Ak ešte certifikát nemáte a ani ste nezadali jeho vypracovanie, je najvyšší čas. Ak nestihnete doručiť certifikát do 3 mesiacov od podpisu zmluvy, môže vám byť žiadosť o dotáciu zamietnutá,“ zdôrazňuje Alexander Prizemin z portálu www.vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní.

Kto potrebuje certifikát, môže hľadať oprávneného odborníka na webstránke Slovenskej komory stavebných inžinierov v profesii Energetická hospodárnosť budov – špecializácia 1 Tepelná ochrana stavebných konštrukcii a budov. Certifikátori sa nachádzajú aj v zozname www.projektanti.sk

Pre vypracovanie projektového energetického hodnotenia treba na webe Slovenskej komory stavebných inžinierov vyhľadávať pod kolonkou "Autorizovaní stavební inžinieri" medzi týmito špecializáciami:

  • 100 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
  • 410 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb-budovy
  • 430 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb-stavebná fyzika

Pri certifikácii sa na Slovensku stretávame aj s nesprávnym prístupom, keď typicky chýba obhliadka domu. Na prvý pohľad to vyzerá ako úspora času, avšak na konci dňa na to môžete doplatiť vy ako vlastník domu. „Pri energetickom certifikáte sú podstatné odporúčania, ako znížiť spotrebu energií. Keď sa certifikátor na dom nepozrie, nemá šancu správne pomenovať kritické miesta domu a navrhnúť, ako ich zatepliť či inak pri rekonštrukcii vyriešiť. Tým pádom nedostanete korektné odborné rady a vaše zateplenie môže mať výrazne kratšiu životnosť či dokonca sa v dome môžu vyskytnúť problémy ako vlhké múry či plesne. Určite odporúčam trvať na obhliadke a osobne si prejsť s certifikátorom všetky opatrenia, ktoré navrhuje urobiť,“ odporúča Alexander Prizemin z portálu www.vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní. 

Všetky podstatné informácie o energetickom certifikáte nájdete v tomto texte.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.