Weber Slovakia

Časový harmonogram stavebných prác

Dlhé plánovanie a sedenie nad projektom je práca potrebná na 3 až 4 mesiace. Pokiaľ už sú prípravné práce za vami, treba rozvrhnúť časovo celú rekonštrukciu domu.

Všetky stavebné práce majú  svoje postupy. Je potrebné dodržať dobu vyzrievania stavebných materiálov tak, aby sa časom neprejavili žiadne nedostatky a vyhli ste sa riešeniu následných problémov.

Nezabudnite si včas objednať stavebný materiál

Vo chvíli, keď máte zostavený časový harmonogram prác, je dobré hneď objednať všetok potrebný materiál s požadovaným dátumom dodania buď v najbližších stavebninách alebo priamo u výrobcu.

Materiál, ktorý na rekonštrukciu potrebujete, vyčítate z odsúhlaseného projektu . Tam by malo byť uvedené všetko odhadované množstvo, ktoré na rekonštrukciu spotrebujete.

Zistite si radšej hneď pri objednávaní produktov termín dodacej lehoty v prípade, že vám nebude nejaký materiál na stavbe stačiť.

Ako načasovať stavebné práce pri rekonštrukcii?

Zostavenie časového harmonogramu prác, ako je uvedené nižšie, je ideálne. Samozrejme je možné prispôsobiť práce podľa vašej potreby, ale nikdy nesmiete zabudnúť na dodržanie technologických postupov jednotlivých stavebných prác.

Ak hovoríme o rozvrhnutí prác na základe ročných období , musíme prihliadať na teploty vzduchu a podkladov . Každá skupina materiálov má svoje predpísané teploty, pri ktorých je možné s materiálmi pracovať. Ak sa teda jedná o vnútorné práce, je možné interiér temperovať a rekonštrukciu vykonávať aj v zimných mesiacoch. Je teda nutné počítať napr. s tým, že:

 

 • CEMENTOVÉ PRODUKTY - aplikujeme pri teplotách min. + 5°C
 • EPOXIDOVÉ PRODUKTY - aplikujeme pri teplotách min. + 10°C
 • VONKAJŠIE FASÁDY A OMIETKY  - aplikujeme pri teplotách ideálne okolo  + 15 ° C 

 

Aký je teda ideálny časový plán rekonštrukcie?

 1. Príprava staveniska

 2. Búracie práce

 3. Stavebné a murárske práce

 4. Hrubé podlahy

 5. Obkladačské práce

 6. Maliarske práce

 7. Kladenie podlahovej krytiny

 8. Zateplenie domu

 9. Fasáda domu

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.