Obývačka s feng shui znakom

Ako si zariadiť domácnosť podľa feng shui?

Cieľom feng shui (niekedy aj feng šuej) je nájsť rovnováhu v usporiadaní priestorov využívaných na bývanie alebo prácu. I napriek tomu, že sa táto metóda v teórii opiera o tak trochu ezoterický koncept energie Qi, princípy, ktoré učí, majú v sebe určitú logiku a sú prakticky prístupné aj pre najväčších skeptikov. Inšpirované samo-organizáciou a harmóniou vynárajúcou sa v prírode, zásady feng shui sa snažia dosiahnuť, aby sa podobná účelová prirodzenosť prejavovala aj v interiéroch a exteriéroch ľudských obydlí.

Pravidiel, ako si zariadiť domácnosť podľa feng shui je celý rad a užitočné rady nájdete pre každú úroveň, či krok plánovania – od výberu lokácie domu, cez návrh pôdorysu a usporiadanie nábytku, až po dekorovanie a záhradný dizajn.

Poloha a minulosť

Ak ste ešte len v štádiu výberu nového domova a absolvujete prehliadky objektov vášho záujmu, mali ste už zrejme možnosť zažiť zmeny pocitov vyvolaných atmosférou štvrte, v ktorej sa konkrétna nehnuteľnosť nachádza. Či sa miestni obyvatelia o svoje domy dobre starajú, či sú ulice udržiavané, aká je frekvencia premávky na cestách i miera prítomnosti zelene sú faktormi podieľajúcimi sa nemalou mierou na každodennej nálade a pocite zo života.

Pri rozhodovaní o umiestnení stavby domu, feng shui radí vyvarovať sa parcely na vrchole alebo rohu križovatky ciest v tvare „T,“ kde budete vnímať ruch z oboch komunikácií. Ideálnou nie je ani poloha pri cintoríne (nepríjemný pocit), v slepej uličke (stiesnenosť) a popri železničnej trati (nadmerný ruch).

K zásadám správneho usporiadania situácie na pozemku zasa patrí, že zadná časť je širšia ako predná, že za domom nenastáva prudký zráz reliéfu alebo, že dom nestojí nechránený na kopci.

Feng shui domu sa tiež zaoberá históriou existujúcej nehnuteľnosti, čo sa v nej odohralo, kto v nej v minulosti býval, ako sa správal a ako ho vnímalo okolie. Tieto asociácie v ľuďoch totiž často pretrvávajú i po zmene majiteľa. Ak máte tú možnosť, s históriou domu sa určite oboznámte.

Pôdorys

Návrh pôdorysu domu podľa feng shui kladie dôraz na orientáciu podľa svetových strán, v Číne tradične spájaných s určitými životnými hodnotami. Pomôckou pre tento účel sú takzvané Bagua mapy naznačujúce optimálny plán rozloženia miestností.

Pokiaľ je to možné, vchod do domu by mal byť zo severnej strany, po jeho stranách môžu byť pracovňa, knižnica alebo spálňa. Predsieň by mala byť širšia a priamo oproti vchodovým dverám by sa nemalo nachádzať ústie schodiska. Obývačka a detská izba môžu ležať v strednej časti domu a kuchyňa s jedálňou, či zimná záhrada zasa v tej najzadnejšej. Predný a zadný vchod do domu by nikdy nemali ležať priamo oproti sebe.

Za problematické sa považujú pôdorysy iných ako štvorcových, či obdĺžnikových tvarov. Domom v tvare „L“, prípadne pravouhlého „U“, môžu chýbať miestnosti reprezentujúce niektoré zo svetových strán a teda i príslušných hodnôt vnímaných ako komponenty blahobytu.

Vchod

Azda najviac prízvukovanou časťou domu je pre feng shui hlavný vchod. Nevytvára len prvý dojem, ale pre vaše obydlie je aj akousi membránou, cez ktorú prijíma a vypúšťa viacero druhov energií. Hlavné dvere do domu by nemali byť skryté ani architektonicky, ani za externým prvkom ako je veľký strom alebo múr. Naopak, aby pôsobil otvorene a prívetivo, vchod by mal byť v prvom rade jasne definovaný. Pomáha, ak je viditeľný už z ulice, v šere a v noci dostatočne osvetlený, symetrický a po oboch stranách rovnomerne dekorovaný rastlinami, zábradlím a podobne. Rovnako jednoznačnou by mala byť i cestička vedúca od brány ku vchodu.

Predsieň

Predsieň by nemala hneď po vstupe pôsobiť obmedzujúco, ani navodzovať pocit nepohodlia. Priestrannosť a dostatok miesta pre pohyb a odloženie vecí by mali byť pri zariaďovaní predsiene určujúce. Ideálna poloha pre zrkadlo je na bočnej strane a ako už bolo spomenuté, v pozícii priamo oproti vchodovým dverám by sa nemalo nachádzať ani schodisko vedúce na horné podlažie domu.

Obytné priestory

Všeobecné feng shui pravidlá pre organizáciu interiéru je možné prispôsobiť podľa účelu konkrétnej miestnosti. Jedným z fundamentálnych princípov je určenie dominantného prvku, okolo ktorého sa následne orientuje celý priestor. V praxi to obyčajne znamená, že dominantný objekt bude umiestnený naproti dverám vedúcim do miestnosti, i keď nie nevyhnutne v priamej línii. V kuchyni to môže byť sporák, v pracovni stôl a v spálni posteľ.

Vyhnúť by ste mali zablokovaným dverám, nadrozmerným zrkadlám, preplneným skriniam, neumytým oknám, nefunkčným veciam a príliš nízko pri podlahe umiestneným dekoráciám.

Vo feng shui spálni by umiestnenie postele malo byť naproti dverám, no nie tak, aby vám pri ležaní nohy smerovali priamo do dverí. Mierna diagonála medzi nimi je ideálna. Okno by nemalo byť v stene nad posteľou a taktiež by mal zostať voľný aj priestor nad hlavou. Poličky, či zavesené dekorácie by mali byť na iných stenách.

Spálňa podľa feng shui by tiež mala byť usporiadaná tak, aby popri posteli zostal po oboch stranách dostatočný priestor pre pohyb. Správne umiestnená feng shui posteľ by nemala stáť pri stene zdieľanej s toaletou a priestor pod ňou by nemal slúžiť na skladovanie vecí.

Nábytok do feng shui obývačky vyberajte s vedomím potreby vzdušnosti a presvetlenia po jeho uložení. Feng shui obrazy a dekorácie udržiavajte v striedmom počte, lebo i tie musia rešpektovať celkovú harmóniu. Prílišná výstrednosť ju bude takisto len narúšať.

Udržiavanie feng shui kuchyne by sa malo zameriavať na krištáľovú čistotu, ktorú najlepšie dosiahnete pomocou prostriedkov šetrných voči životnému prostrediu. Variť by ste napríklad mali výhradne na sporáku bez jedinej, i tej najmenšej, škvrny. Dôležité je aj vymeniť riad s puklinami, alebo odlomenými kúskami po okrajoch, za nový.

To isté platí, samozrejme, i pre kúpeľňu, ktorá je nielen v Číne tradične spájaná so zdravím a hygienou. V trvalo dobrom stave by mali byť všetky armatúry a sanitárna keramika by sa mala blýskať čistotou.

Dekorácie

Ani to, že zelené rastliny sú nesporným zdrojom pozitívnej energie netvrdí len feng shui. Izbové rastliny do interiéru vnášajú život a pokojne im môžete dať prednosť pred dekoračnými prvkami z chladnejších materiálov, či menej osobnými artefaktami.

S feng shui sa niekedy neprávom zvykne spájať preferencia zaoblených tvarov na úkor ostrejších hrán a uhlov. Túto metódu však v skutočnosti skôr charakterizuje dôraz na účelovosť, rovnováhu a proporcionalitu. A tie sa dajú dosiahnuť kombináciou všetkých tvarov, veľkostí a farieb.

A obrovskú rolu zohrávajú vo feng shui práve farby. Kontext ich vnímania súvisí s emóciami, ktoré reprezentujú. Podľa tohto kľúča by sa malo riadiť aj ich využitie pri dekorácii stien, či voľbe nábytku a doplnkov.

 • Červená farba

  Červená – stimuluje

 • Oranžová farba

  Oranžová – zlepšuje náladu a navodzuje pocit šťastia

 • Žltá farba

  Žltá a zlatá – symbolizujú silu, zdravie, trpezlivosť a múdrosť

 • Zelená farba

  Zelená – rast, zdravie, nové začiatky a čerstvosť

 • Bledomodrá farba

  Bledomodrá – mladosť a sebavedomie

 • Modrá farba

  Tmavomodrá – múdrosť a sebapoznanie

 • Fialová farba

  Fialová – spiritualita, dobrodružstvo a prosperita

 • Čierna farba

  Čierna – kontemplácia, sebareflexia a záhadnosť

 • Biela farba

  Biela – čistota, presnosť a komunikácia

 • Sivá farba

  Sivá – pomoc a harmónia

 • Hnedá farba

  Hnedá – stabilita a bezpečie

 • Ružová farba

  Ružová – láska, romantika a partnerstvo

Ideálnymi farbami do spálne podľa feng shui sú mäkké odtiene ružovej, fialovej, krémovej, či bledomodrej. Do detskej izby sa hodí biela a do pracovne tmavomodrá. Tmavohnedá pristane kuchyni i obývačke, kde ju môžete skombinovať so zelenou, či oranžovou.

Exteriér

Feng shui záhrady tvorí v tejto náuke rozsiahlu samostatnú kapitolu. Podobne ako pri stavbe budovy domu i v záhrade sa orientácia riadi kompasom, pomocou ktorého sa určí poloha jednotlivých sekcií podľa účelu. Akcent je taktiež na harmonické línie a rovnomerné využitie piatich elementov feng shui. Tie tvoria drevo (stromy), oheň (priame slnečné svetlo, červené listy, kvety a plody), zem (dekoračné kamene a keramika), kov (zvon, zvonkohra) a voda (jazierko, fontána, kaskáda).

Konáre stromov by nikdy nemali byť v priamom styku s budovou. Fasáda domu by takisto mala byť v súlade s okolím a pohľad na dom z ulice by mal lahodiť oku. Zohľadniť by ste mali prírodné i urbanistické podmienky, historický kontext štvrte, v ktorej sa dom nachádza i kolorit okolitých stavieb.

Čo sa plotov okolo pozemku týka, kompletné uzatvorenie nie je žiadúce. Najlepšie ploty z hľadiska feng shui sú tie, ktoré spoľahlivo definujú hranice, no netvoria zbytočné bariéry. Ideálne sú udržiavané živé ploty, či prirodzené bariéry ako porast popri potoku.

Všeobecné princípy feng shui v skratke

Bez ohľadu na špecifiká budovy, miestnosti alebo plochy v exteriéri, dodržiavať princípy feng shui môžete nasledovaním niekoľkých jednoduchých pravidiel. Väčšina z nich nie je v rozpore s intuíciou, ani s bežným rozumným úsudkom:

 • udržiavajte poriadok a pravidelne sa zbavujte nepotrebných vecí,
 • upratujte, utierajte prach a umývajte okná,
 • pokazené veci opravte alebo vymeňte za nové,
 • zbavte sa drobných poškodení omietky, vytŕčajúcich starých klincov a podobne,
 • zachovajte čo najviac otvoreného priestoru,
 • pridajte zvuk (zvonkohru, hudbu), pohyb (tečúcu vodu) a niečo živé,
 • elektroniku schovajte za dekoračné panely,
 • pridajte artefakty s osobnou symbolikou.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.