Ako sa menia od apríla podmienky pre dotácie na zateplenie

Ako sa menia podmienky pre dotácie na zateplenie (podrobný prehľad)

Stručne povedané, od konca apríla 2023 sa bude dať požiadať o dotáciu na zateplenie s menším počtom dokladov. Zároveň bude podpora štedrejšia. Naopak, nemení sa základná požiadavka dosiahnuť vďaka zatepleniu a ďalšej rekonštrukcii domu energetickú viac ako 30 percent. 

V ďalšej časť článku sa o zmenách dozviete viac

1. Kľúčovým opatrením je zateplenie 

Aj keď sa upustilo od podmienky vynaložiť minimálne 50 % výdavkov na zateplenie, základnou podmienkou stále zostáva aspoň jedno opatrenie zo skupiny A (čiže zateplenie fasády či strechy, prípadne výmena okien a dverí). Zateplenie naďalej zostáva kľúčovým opatrením, keďže bez izolácie fasády alebo strechy sa dotácia získať nedá. „Naše skúsenosti za dlhé roky mnohokrát potvrdili, že zateplenie je kľúčovým opatrením. Dôvod je prozaický: kto chce znížiť spotrebu energií aspoň o 30 percent, nevie to urobiť za menej peňazí iným opatrením ako zateplením. Pritom zateplenie domu prináša ešte jednu zásadnú výhodu: ochranu domu pred prehrievaním v lete,“ hovorí Alexander Prizemin z portálu www.vsetkoozatepleni.sk, ktorý sa venuje poradenstvu pri zatepľovaní.

2. Dotácia pokryje väčšiu časť rekonštrukcie 

Kým doteraz bolo možné dostať dotáciu vo výške 60 % nákladov na zateplenie a rekonštrukciu domu, od apríla to bude už 75 %. Tým pádom z celej ceny rekonštrukcie zaplatí štát 75 % nákladov a majiteľ domu len zvyšných 25 %.

3. Energetický certifikát zostáva mimoriadne dôležitý 

Faktickou zmenou oproti prvým výzvam bude možnosť predložiť certifikát východiskového stavu domu pred rekonštrukciou do 3 mesiacov od podpisu zmluvy. Avšak v skutočnosti sa rozhodne odporúča nechať si certifikát vypracovať už pred žiadosťou o dotáciu hneď kvôli dvom faktom: 

  • bez certifikátu nebudete vedieť, čo a ako na dome zrekonštruovať
  • čísla z certifikátu využijete pri vypĺňaní žiadosti. 

Preto nemá zmysel ďalej čakať so zadaním vypracovania certifikátu u odborníka. „Energetický certifikát vôbec nie je formalita, ako si mnohí myslia, ale dokument, ktorý vám reálne pomôže pri zateplení a rekonštrukcii a tiež pri žiadosti o dotáciu. Kto zatepľuje a nemá projekt, bude vďaka certifikátu presne vedieť, čo a akým spôsobom treba na dome obnoviť. V neposlednom rade podľa certifikátu bude štát posudzovať, či ste obnovili svoj dom podľa podmienok v žiadosti, a podľa toho pošle peniaze na váš účet,“ argumentuje Alexander Prizemin. 

Práve teraz je najlepší čas nájsť si certifikovanú oprávnenú osobu s príslušným technickým vzdelaním alebo projektanta (vyhľadávanie projektantov je tu alebo tu) a zadať im prípravu certifikátu.

4. Žiadosť má byť jednoduchšia

Už je zrejmé, že žiadosť bude jednoduchšia a na jej vyplnenie budú stačiť 3 dokumenty:

  • Občiansky preukaz
  • List vlastníctva (napríklad z online katastra)
  • Potvrdenie o veku stavby (kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie obce o veku stavby, znalecký posudok)

Z našej skúsenosti nebol ani doteraz problém žiadosť vyplniť, keď mal žiadateľ o dotáciu dobrý návod s nápoveďou, napríklad ako na webe www.vsetkoozatepleni.sk. Keď budú jasné presné podmienky novej výzvy, pripraví portál vsetkoozatepleni.sk opäť podobný návod. 

5. Ohlášku ani stavebné povolenie netreba prikladať k žiadosti (ale musíte ju mať)

K samotnej žiadosti síce netreba predložiť ohlášku ani stavebné povolenie, avšak podpisom čestného prehlásenia sa zaväzujete, že splníte všetky podmienky stavebného zákona. A to znamená, že pri kompletnej rekonštrukcii potrebujete stavebné povolenie a pri zateplení ohlášku. 

Vzor pre ohlášku sa nachádza na webe www.vsetkoozatepleni.sk a dá sa použiť univerzálne na celom Slovensku. V jednoduchom dokumente len vyplníte rozsah prác na pár riadkov (napríklad zateplenie fasády domu) a pridáte v pár vetách technický popis (napríklad zateplenie polystyrénom EPS v hrúbke 15 cm s lepidlom, sieťkou a silikátovou omietkou).

6. Dôležité: pred výmenou energetického zdroja treba najprv znížiť energetickú spotrebu

Mnoho ľudí si myslí, že výmenou starého kotla (energetického zdroja) za nový dosiahnu energetickú úsporu 30 % potrebnú pre získanie dotácie. Vysoko pravdepodobne to ale nebude stačiť. To je prvý dôvod, prečo tento krok nie je vhodné robiť ako prvý.

Druhý dôvod je, že vymeniť energetický zdroj predtým, ako znížite úniky energií z domu, je príliš drahé a problematické. Kto vôbec nezateplí, bude platiť stále zbytočne veľa za spotrebu, pretože úniky tepla cez steny a strechu sú zásadné. Kto najprv vymení kotol a až potom zateplí, musí si kúpiť drahší kotol s privysokým výkonom. A to je problém: napríklad preto, že jeho najnižší výkon bude počas jari či jesene privysoký na zateplený dom, čo podľa technikov prináša problémy. 

Správny postup je jednoznačne najprv zatepliť (ideálne fasádu aj strechu), vymeniť okná a dvere a až potom kupovať nový zdroj energie na nižšiu spotrebu zatepleného domu. 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.