Nanesenie hmoty weber.therm style Klebemortel 2K na podklad hladkou stranou hladidla

Ako na zatepľovací systém so skleneným povrchom?

Fasáda a materiál na ňu použitý má rozhodujúci vplyv na celkový dojem z budovy. Jeho farba,  povrch, hmatateľná štruktúra, priehľadnosť.

Materiál pre nové nápady

Budovanie znamená projektovanie. ETICS weber therm style ponúka maximum slobody designu.

Weber  prináša na pole zateplených fasád úplne nový prvok. Kombináciu tradičnej tenkovrstvovej omietky a skla. Povrchová úprava tvorená omietkou a prvkami z bezpečnostného tepelne tvrdeného skla SGG EMALIT EVOLUTION HST v rôznych farebných odtieňoch otvára architektom a projektantom ďalšie, takmer neobmedzené možnosti.  Hladký farebný povrch skla, v ktorom sa odráža obloha, okolité domy, stromy, tráva aj primitívna šeď dlažby ulíc a chodníkov vás neodolateľne pozýva položiť na jeho povrch ruku. Sklenené prvky sú na základnú vrstvu zatepľovacieho systému lepené lepiacou hmotou, ktorá zaisťuje dokonalé spojenie skla a podkladu. Výhodou lepeného systému je, že sklenené prvky nemusia byť osadzované na špeciálnu kovovú konštrukciu, ani nemusia byť na ich pripevnenie použité viditeľné upevňovacie elementy. Tým dochádza k eliminácii tepelných mostov spôsobených kovovými nosnými prvkami. Obálka budovy nemusí byť prerušená škárami v miestach prechodu tenkovrstvovej omietky a skla. Omietka je nanesená na základnú vrstvu zatepľovacieho systému a sklo je nelepené na rovnakú základnú vrstvu flexibilným lepidlom.

Popis zatepľovacieho systému weber therm style

 

ETICS weber therm style (izolant EPS) a weber therm style mineral izolant MW) je vonkajší tepelno izolačný kompozitný systém s obkladom z tepelne tvrdeného skla SGG EMALIT EVOLUTION HTS s izolantom z penového fasádneho polystyrénu EPS F alebo dosiek a lamiel z minerálnej vlny MW.

Vonkajší tepelno izolačný kompozitný systém s kontaktný aplikovaným obkladom je určený k vonkajšiemu zatepleniu fasád obytných, občianskych a priemyselných budov, existujúcich aj novostavieb.

Zatepľovací systém weber therm style je určený k zatepleniu stavieb s požiarnou výškou ≤ 22,5 m na základe ustanovenia normy STN 73 0810.

LEPENIE

Zatepľovacý systém weber therm style sa lepí na podklad hmotou webertherm elastik, webertherm technik, webertherm elastik Z. Izolačné dosky z penového polystyrénu EPS sa lepia lepiacou hmotou min. na 40% plochy izolačnej dosky. Skutočná plocha lepenia sa pre každý projekt stanoví statickým výpočtom. Izolačné dosky a lamely z minerálnej vlny sa lepia na podklad vždy celoplošne.

IZOLAČNÉ DOSKY

V zatepľovacom systéme weber therm style sa používajú izolačné dosky z penového polystyrénu EPS 70FEPS 100F a izolačné dosky a lamely z minerálnej vlny MW s pevnosťou v ťahu kolmo k rovine dosky TR 15 kPa TR 80 kPa. Izolačné dosky z minerálnej vlny MW s pevnosťou v ťahu kolmo k rovine dosky TR 10 kPa nesmú byť v systéme použité.

ZÁKLADNÁ VRSTVA

Je tvorená výstužnou hmotou webertherm elastik LZS v hrúbke 5-7 mm, vystužená sklotextilnou mriežkou 2x webertherm 131 alebo 1x webertherm 267.

ROZPERNÉ KOTVY

Zatepľovací systém weber therm style sa kotví najmenej 8 kusmi tanierových hmoždín weber SRD-5, vždy cez sklotextilnú mriežku.

HMOTA NA LEPENIE SKLA

Sklo sa lepí na základnú vrstvu elastickou lepiacou hmotou weber.therm style Klebemärtal 2KLepiaca hmota sa nanáša na základnú vrstvu aj na sklo celoplošne v celkovej hrúbke 5-7 mm. Pred nanášaním lepiacej hmoty sa základná vrstva napenetruje podkladným náterom weber penetrácia 

SKLENENÉ OBKLADOVÉ PRVKY

Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo SGG EMALIT EVOLUTION HST. Sklo sa vyrába v hrúbke 6 mm, plošná hmotnosť je 15 kg/m2 a maximálny rozmer tabúl je 1600x2000 mm. SGG EMALIT EVOLUTION HST sa vyrába vo vybraných farebných odtieňoch podľa vzorkovnice RAL. Pri výbere farebného odtieňa skla SGG EMALIT EVOLUTION HST per zatepľovací systém weber therm style s izolantom z penového polystyrénu EPS je treba, aby koeficient svetelnej odrazivosti HBW (TSR) nebol pod hranicou 25.

ŠKÁROVACIA HMOTA

Trvale pružný tmel webercolor POLY.

Skladba zatepľovacieho systému weber therm style

Odborné poradenstvo a kalkulácia

Skôr ako sa pustíte do práce, odporúčame kontaktovať našich špecialistov. 

 Kontaktovať odborníkov 

Ako na zatepľovací systém so skleneným povrchom?

  1. Pripravte si lepiacu hmotu weber.therm style Klebemortel 2K. Práškovú zložku zmiešajte vo vedre s tekutou zložkou

  2. Naneste lepiacu hmotu weber.therm style Klebemortel 2K zubovým hladidlom s trojuholníkovým zubom.

  3. Naneste hmotu weber.therm style Klebemortel 2K na podklad hladkou stranou hladidla.

  4. Prilepte sklo lepiacou hmotou weber.therm style Klebemortel 2K na podklad s naneseným lepidlom.

  5. Osaďte presne sklo tak, aby medzera medzi tabuľami bola v rozmedzí od 6 do 8 mm.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.