Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Čadca

Adresa: Čadca

Pri realizácii objektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.