Stierkové alebo náterové hydroizolačné materiály sa vo všeobecnosti rozdeľujú podľa účelu použitia, materiálovej báze a podľa formy dodávky. Na základe druhu konštrukcie a vystavenému prostrediu sa určuje vhodný materiál.

Rozdeľujeme hydroizolácie určené na základové konštrukcie, izolácie balkónov a terás, interiérové hydroizolácie a hydroizolácie striech. Na základové konštrukcie sa vo väčšine prípadov používajú hydroizolácie na bituménovej báze ktoré sú bezpečné v priamom kontakte s polystyrénom.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.