mestské vily Villinky, Bratislava

Adresa: Staré Grunty, Bratislava

Termín realizácie: 2014

Pri realizácii objektu bol použitý kontaktný zatepľovací systéme weber.therm exclusive s povrchovou úpravou weber.pas silikátová a weber.pas color plus. Stavba bola nominovaná v súťaži Cena ARCH 2015.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.