Užitočné rady: Rozperné kotvy - montáž

Zaťaženie účinkami sania vetra (hodnoty podľa DIN 1055)

Pri najčastejšej výške budovy od 8 m do 20 m treba počítať so zaťažením 1,5 kN na m2 plochy pri okraji.

Pri zateplení budov používame rozperné kotvy na pripevnenie polystyrénových platní na obvodové murivo v tých prípadoch, ak povrchová vrstva podkladu je tvorená disperznými nátermi, pri dodatočnom zatepľovaní, pri rekonštrukciách, pri nadmernom zaťažení vetrom, na nárožiach budov. Realizáciu zatepľovacieho systému bez použitia rozperných kotiev - hmoždiniek je nutné vždy konzultovať s projektantom. V zásade je možná iba pri novostavbách, na pevné minerálne podklady na budovách, ktoré nie sú zaťažené vetrom.

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Stupne spoľahlivosti

V ETAG č. 014 je stupeň spoľahlivosti:
γ = 2 ako minimálna hodnota

V Rakúsku podľa ÖNORM B 6124 platí:
γ = 3 pre kotevnú hĺbku nad 70 mm
γ = 4 pre kotevnú hĺbku do 70 mm

Podľa nemeckých predpisov je:
γ = 3

Kvalitatívne triedy CZB (Česká republika) udávajú hodnotu:
γ = 3

Použitie skrutkovacích kotiev pre dutinové stavebné materiály:

 1. Roztiahnutá kotevná časť zatĺkacej kotvy pri zarážaní pod rovinu izolantu poškodzuje vnútorné priečky (výrazná redukcia hodnôt výťažných síl, ktorú nie je možné podchytiť laboratórnymi skúškami).
 2. Kotevná časť sa môže ľahko roztvoriť v dutine (neúčinné upevnenie).

Súčiniteľ bodovej tepelnej vodivosti U = 0,0014 W.K-1

Montáž tanierových zatĺkacích rozperných kotiev

Montaz rozpernych kotiev pri zatepleni obvodoveho muriva

 • Rozperná kotva je dodávaná v predmontovanom stave s tŕňom nasadeným v rozpernej kotve.
 • Rozperná kotva sa zasunie do otvoru a usadí sa tak, aby tanier dosadol na tepelnoizolačnú vrstvu.
 • V prípade potreby sa lahkým poklepaním na predmontovaný tŕň zasunie na tepelnoizolačnú vrstvu.
 • Pokiaľ je odpor proti osadeniu rozpernej kotvy väčší a mohlo by dôjsť k jej predčasnému rozovretiu, je možné rozpernú kotvu osadiť poklepom na tanier vedľa tŕňu.
 • Ak je odpor pri osadzovaní rozpernej kotvy príliš veľký a rozperná kotva sa nedá popísaným spôsobom úplne zasunúť do otvoru, je asi príliš opotrebovaný vrták a treba ho vymeniť.
 • Po osadení sa rozperná kotva niekoľkými údermi na hlavičku tŕňu upevní tak, aby bol tanier zapustený v tepelnej izolácii zateplenej budovy.
 • Pri správne upevnenej rozpernej kotve lícuje povrch hlavy tŕňu s povrchom taniera.

Rozperné kotvy pre pripevnenie polystyrénových platní, pri realizácii zateplenia obvodového muriva, sa dodávajú v dĺžkach 60, 90, 110, 130, 150, 170, 190 mm, balené po 150 alebo 200 ks. Priemer rozperných kotiev je 8 mm, priemer hlavy kotvy je 60 mm. Kotevná dĺžka rozperných kotiev závisí od nosného podkladu nasledovné:

 • betón, plná pálená tehla min. 40 mm
 • dierovaná tehla min. 60 mm
 • pórobetón min. 80 mm

Diery pre osadenie kotiev sa musia vŕtať do dierovanej tehly a pórobetónu bez príklepu! Dĺžka otvoru pre rozpernú kotvu má byť o 10 mm dlhší ako je dĺžka rozpernej kotvy. Počet rozperných kotiev na 1 m² a ich rozmiestnenie stanoví projektant v projektovej dokumentácii pre vzhotovenie zateplenia obvodového muriva budovy. Obvykle sa používa 4 - 6 kotiev na 1 m². Presné osadenie a počet rozperných kotiev má určiť projektant v závislosti od kvality podkladu a polohy miesta.  

Kotevné plány

chéma rozmiestnenia rozperných kotiev pri zateplení budovy pre dosky 1000 x 500 mm

Schema rozmiestnenia rozpernych kotiev pri zatepleni pre lamely 1000 x 200 mm

Schéma rozmiestnenia rozperných kotiev pri zateplení budovy pre lamely 1000 x 200 mm

Schema kotvenia ETICS pri zatepeleni domu cez vystuznu mriezku

Kotvenie kontaktného zatepľovacieho systému cez výstužnú mriežku

Stanovenie oblasti narozia pri zateplovani muriva budov

Stanovenie oblasti nárožia pri zateplení budovy

Definícia podľa STN 73 00 35: Nárožie je 1/8 užšej strany budovy, min. 1 m, max. 2 m.

Šírka budovy        do 8 m         od 8 do 12 m         od 12 m
Šírka nárožia          1,0 m                    1,5 m            2,0 m

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.