Ako riešiť detaily soklov, rohov, okien pri zateplení domu

Dnešná doba prináša veľké množstvo profilov a fasádnych líšt, ktoré nám uľahčia a vyriešia detaily napojenia výplní otvorov a fasády pri realizácii zateplenia domu. Zoznámte sa s našim riešením zateplenia domu pomocou soklovej lišty.

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Problém

Riziká spojené so založením systému bez soklovej lišty

Zateplenie domu bez soklovych profilov

  • veľmi ťažko získame rovné založenie zatepľovacieho systému
  • vysoké riziko mechanického poškodenia spodnej hrany systému po zateplení domu

Poskodeny zateplovaci system bez pouzitia soklovej listy

Ukážka aplikácie, kde nebola použitá soklová lišta. Pri aplikácii bez soklových profilov hrozí riziko poškodenia okrajov kontaktného zatepľovacieho systému.

Podlozenie zateplovacieho systemu drevenou latou pri zatepleni bytovky

Nevhodné podloženie soklového profilu pomocou drevenej laty.

Riešenie problému

Zateplenie domu so soklovou lištou

Zakladacím profilom pre zatepľovacie systémy je soklová lišta. Vzájomné napojenie jednotlivých líšt sa robí plastovými spojkami. Upevnenie na podklad sa robí zarážacími skrutkami každých minimálne 0,5 m. Pri nedodržaní technologickej disciplíny dochádza k poškodeniu kontaktného zatepľovacieho systému.

Pripevnenie soklovej listy pred zatelovanim domu

Upevnenie soklovej lišty na podklad sa robí pomocou zarážacích skrutiek umiestnených od seba max. 0,5 m. Nerovnosti podkladu sa dajú vyrovnať plastovou podložkou.

Zalozenie tepelnoizolacneho matieralu do listy

Realizácia zateplenia - založenie tepelnoizolačného materiálu do soklového profilu.

Soklove profily na zateplenie spojene spojkou z plastu

Pre správnu dĺžku soklových profilov, potrebných na zateplenie, jednotlivé profily spájame spojkou z plastu.

Vystuzenie rohov pri zatepleni domu textiliou

Vystuženie rohov pri zateplené domu robíme pomocou líšt s textíliou, alebo nadstaveným rohovníkom.

Zalozenie klenboveho profilu pri zatepleni domu

Ukážka spracovania klenby pomocou profilu špeciálneho klenbového profilu.

Riešenie detailov pri zateplení domu

Technologickou novinkou, ktorá rieši detail okna a parapetu pri zatepľovaní bytoviek a rodinných domov, sú plastové profily. Tieto profily slúžia na zjednodušenie a skvalitnenie vykonávaných prác. 

Podparapetny profil na zateplovacom systeme

Podparapetný profil zabezpečuje dokonalé spojenie zatepľovacieho systému s parapetom.

Spojenie a zacistenie okenneho ramu po ukonceni zateplenia

Na dokonalé spojenie a začistenie detailu okenného rámu a systému sa používa okenný začisťovací profil na zateplenie a okenný začisťovací profil špeciál s ochrannou krycou lamelou z mäkčeného PVC. Výhodou je pevné a dilatujúce spojenie odolné voči vode. Odpadá tmelenie spár a zníži sa riziko poškriabania rámu okna.

Spevnenie nadprazia okien a dveri pri zatepleni domu

Na spevnenie nadpražia okien a dverí sa používa nadokenný profil s odkvapovým nosom. Lišta umožňuje odkvapnutie vody a tým zabraňuje jej spätnému vzlínaniu po hornej špalete a následnému odmŕzaniu omietky v zimnom období.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.