Ako si ušetriť čas?

S našou jadrovou omietkou weber.mvs 25 už nemusíte ďalej pačokovať (štukovať) pod tenkovrstvé omietky.

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Štukovanie pod tenkovrstvé omietky.

Ak by ste pokračovali štandardným postupom, budete problém riešiť nasledovne:

Najprv podklad navlhčíme vodou, potom realizujeme podkladový nástrek cementovou medzivrstvou ručným nahodením.

Jadrová omietka sa nanáša ručným nahodením. V teplom počasí ju treba chrániť proti rýchlemu vysychaniu zakrytím plachtou a kropením

Stiahnutie nanesenej omietky sa realizuje latou do vopred nachystaných omietníkov.

Jadrovú omietku uhladíme dreveným hladidlom.

Pre úpravu náterom a pod jemnozrnné tenkovrstvé omietky je potrebné na povrch jadrovej omietky aplikovať jemnú štukovú omietku.

Povrch jemnej štukovej omietky sa upraví filcovým hladidlom.

Riešenie problému

Pred aplikáciou je potrebné navlhčiť podklad.

Najskôr nalejeme do miešačky čistú vodu (6–7 l na jedno vrece). Potom naplníme miešačku suchou zmesou a začneme miešať. Prípadné dodatočné pridanie vody aplikujeme pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu bola plastickej konzistencie. Čas miešania 3–5 min.

Nahadzovanie sa realizuje ostrým nahodením murárskou lyžicou. Murivo nahodíme na celú plochu. Je potrebné dbať na to, aby boli všetky škáry v murive dobre vyplnené a uzatvorené.

weber.mvs 25 je dokonale plastická a možno ju nanášať aj vo väčších hrúbkach. V teplom počasí ju treba chrániť proti rýchlemu vysychaniu zakrytím plachtou a kropením. Pri správnej aplikácii omietka nepraská. Hrúbka jednej vrstvy 10 – 25 mm. Pri väčších hrúbkach omietky odporúčame dvojvrstvové spracovanie. Nanášanie druhej vrstvy realizujeme na čerstvý, ale zavädnuty podklad. Nanesenú omietku zarovnáme sťahovacou latou do roviny. Po jemnom zatuhnutí uhladiť a zatiahnuť dreveným hladidlom.

Stiahnutie nanesenej omietky sa realizuje latou do vopred nachystaných omietníkov. Pomocou dreveného hladidla upravíme povrch nanesenej omietky.

Jemnú štruktúru omietky dosiahneme filcovým hladidlom.

Výhody tohto riešenia:

Časová úspora:

  • weber.dur mono ST môžete uhladiť do štukovej štruktúry
  • nemusíte aplikovať štukovanie omietky

Finančná úspora:

  • nemusíte zakúpiť štukovú omietku
  • nemusíte hradiť náklady na realizáciu štukovej omietky

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.