weberxerm 858 Blue Comfort C2TE S1

weberxerm 858 Blue Comfort C2 TE S1

BIELE FLEXIBILNÉ LEPIDLO NA MOZAIKY A PRÍRODNÝ KAMEŇ

Flexibilné lepidlo na obklady, dlažby, mozaiky a prírodný kameň do interiérov a exteriérov triedy C2TE S1.

 • Lepenie sklenenej mozaiky a prírodného kameňa
 • Prírodná biela farba
 • Max. hrúbka vrstvy 10 mm

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Nosné steny

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

 • Na lepenie všetkých druhov keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, sklenenej mozaiky a prírodného kameňa
 • Možné použiť na betón, cementové potery, podklady na báze síranu vápenatého, potery s podlahovým vykurovaním, sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky, vápenocementové a cementové omietky.
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +30°C

 

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Trieda C2TE S1
 • Vďaka svojej bielej farbe je produkt zvlášť vhodný na lepenie sklenenej mozaiky.
 • Pre náročné obkladačské práce
 • Je možné lepiť na tenké až stredné lôžka do hrúbky až 10 mm
 • Výborná spracovateľnosť
 • Vhodné pre interiér aj exteriér

Dôležité

 • Suchý, dostatočne vyzretý, pevný, bezo zmien, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných časti (ako je prach), ďalej oleja, mastnoty a pod.
 • Kvalita podkladu musí spĺňať požiadavky platných noriem alebo požiadavky projektovej dokumentácie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Farba:  prírodná biela

Maximálna hrúbka vrstvy:

10 mm
Reakcia na oheň: trieda E
Uvoľňovanie nebezpečných látok : viď KBÚ
Vysoká začiatočná prídržnosť-ťahom ≥ 1,0 N/mm2
Vysoká prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote:  ≥ 1,0 N/mm2

Vysoká prídržnosť - ťahom po ponorení do vody:

≥ 1,0 N/mm2

Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 6,25 litra / 25KG
Úplná vyzretosť: 7 dní
Doba zavädnutia / otvorený čas: do 30 minút
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 120 minút
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1050 kg
Spotreba: približne 4 kg/m2
Cenníková cena: 0,82 € /kg 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberxerm 858 Blue Comfort  ?

Lepidlo sa pripraví postupným vmiešavaním 1 vreca (25 kg) do 6,25 litra čistej studenej zámesovej vody pomocou pomaly-otáčkového miešadla až do vzniku homogénnej hmoty bez hrudiek. Doba miešania je cca 2 minúty. Nechať cca 5 minút odležať a potom ešte raz krátko premiešať. Lepidlo aplikujeme na podklad za použitia nerezového hladidla o veľkosti zubu 4 × 4 mm, 6 × 6 mm, 8 × 8 mm alebo 10 × 10 mm alebo špeciálnym podľa veľkosti dlaždice. Odporúčame lepiť spôsobom obojstranného lepenia – tzn. na dlaždicu sa nanesie tenká kontaktná vrstva lepidla 1 – 2 mm. Po osadení lepených prvkov ich do lepidla vtlačíme alebo poklepom plastovou paličkou stabilizujeme a vytlačíme vzduch. Škárovaciu maltu aplikujeme min. po 24 hod. podľa podmienok pri vyzrievaní. Zbytky lepidla, ktoré sa vytlačia škárami na lepený prvok je treba ihneď vyčistiť vlhkou špongiou.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.