webersys epox

webersys epox

Silnovrstvový / tenkovrstvový epoxidový náter na báze syntetickej epoxidovej živice.

Silnovrstvový epoxidový náter:
V 6,5 a 13 kg plechových obaloch.

Tenkovrstvový epoxidový náter:
V 6 a 12 kg plechových obaloch.

Pred použitím je dobré vedieť

  • Silnovrstvový epoxidový náter: Vhodné na povrchovú úpravu betónových konštrukcií, prípadne aj iných súdržných materiálov. Môže sa použiť ako náter aj stierka. Vhodná na podklady vystavené veľmi vysokému mechanickému zaťaženiu. (pevnosť v tlaku 106 MPa). Je vhodná na nepriamy styk s potravinami.
  • Tenkovrstvový epoxidový náter: Používa sa ako náterová podlahová hmota na bezprašnú povrchovú úpravu betónu, samonivelizačných stierok, prípadne iných súdržných materiálov. Je vhodná najmä v garážach, dielňach, skladoch a pod. Je vhodná tam, kde sa požaduje vysoká odolnosť proti oderu, vysoká priľnavosť k podkladu, dobrá umývateľnosť, bezprašnosť a chemická odolnosť.

Vlastnosti a výhody produktu

  • rýchlotuhnúci materiál
  • použitie vhodné v technických, priemyselných oblastiach ale aj v budovách občianskej vybavenosti a obytných budovách
  • zhotovenie bezprašného povrchu
  • vysoká mechanická a chemická odolnosť
  • dlhá životnosť povrchovej úpravy

Obmedzenia

  • vlhkosť podkladu vyššia ako 5% CRM
  • nízka aplikačná teplota
  • nedostatočné premiešanie

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.