weberrep vysprávka ST

weberrep vysprávka ST - Jemná strojová reprofilačná malta

REPROFILAČNÁ MALTA JEMNÁ STROJOVÁ

Strojová opravná malta na betónové konštrukcie vystužená vláknami triedy R3

  • Ideálna na strojové spracovanie a aplikáciu
  • Určená na plošné aplikácie
  • Max. hrúbka vrstvy do 40 mm

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.