weber.rep R4 duo

Weberrep R4 duo

ŠPECIÁLNA REPROFILAČNÁ MALTA

Univerzálna opravná hmota na betónové konštrukcie triedy R4

  • Pre hrúbky do 50 mm
  • Bez zmřašťovania, nízke vnútorné pnutie
  • Paropriepustná

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie, Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.