weberfor Profi 1000 C2E

Weber

NÍZKOPRAŠNÉ LEPIDLO PRE ANHYDRITOVÉ POTERY

Liate cementové lepidlo na  dlažby pre podklady zo síranu vápenatého (anhydritové a sadrové podklady) triedy C2E

 • Na anhydritové a sadrové potery
 • Nízkoprašná technológia
 • Aj na dlažby z prírodného kameňa

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Povrchová úprava stien v exteriéri, Ploty, Stĺpy, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Lepenie dlažby v interiéroch na anhydritové, sadrové a betónové podklady
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +25°C
 • V prípade nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť podkladovým náterom weber penetrácia
 • Pri lepení na nenasiakavý podklad použite podkladový náter weber spojovací mostík

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Trieda C2E
 • Výrobok so zníženou prašnosťou a vynikajúcou spracovateľnosťou
 • Elastický a vysoko priľnavý
 • Vhodný na podkladové kúrenie
 • Balkóny, terasy, lodžie
 • Lepenie keramických obkladov a dlažieb do rozmerov 60 x 60 cm, aj z prírodného kameňa

Dôležité

 • Pri dlaždiciach z prírodného kameňa, kde nemáte istotu, že nie sú náchylné k prefarbeniu alebo iným zmenám je nutné vykonať skúšku
 • Podklad musí byť suchý, pevný, bezo zmien, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných časti (ako je prach), ďalej oleja, mastnoty a pod.
 • Podklad pred lepením upraviť pomocou podkladného náteru

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Farba:  béžovošedá

Pochôdznosť:

po 12 hodinách
Reakcia na oheň: trieda E
Uvoľňovanie nebezpečných látok : viď KBÚ
Vysoká začiatočná prídržnosť-ťahom ≥ 1,0 N/mm2
Vysoká prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote:  ≥ 1,0 N/mm2

Vysoká prídržnosť - ťahom po ponorení do vody:

≥ 1,0 N/mm2

Vysoká prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania: ≥ 1,0 N/mm2

Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)

približne 8,0 litra / 25 KG
Doba zavädnutia / otvorený čas: do 30 minút

Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)

do 90 minút
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1050 kg
Spotreba: približne 4 kg/m2
Cenníková cena: 0,48 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberfor Profi 1000 ?

Lepidlo sa pripraví postupným vmiešavaním 1 vreca (25 kg) do 8,0 litra čistej studenej zámesovej vody pomocou pomaly-otáčkového miešadla až do vzniku homogénnej hmoty bez hrudiek. Doba miešania je cca 2 minúty. Nechať cca 5 minút odležať a potom ešte raz krátko premiešať a môžeme nalievať na podklad. Po premiešaní (dokonalá homogenizácia) necháme lepidlo 5 minút odležať, ešte raz krátko premiešame a môžeme nalievať na podklad. Doba aplikácie vlastného lepidla je iba 30 minút od namiešania. Naliate lepidlo pred lepením upravíme nerezovým hladidlom veľkosti zubu 8×8 až 10×10 mm alebo hladidlom s polmesiačikovou úpravou (v závislosti na veľkosti dlažby a plochosti podkladu). Pokládka sa prevádza iba lepením na vrstvu lepidla. Po položení do lepidla dlaždicu poklepeme plastovou paličkou a zatlačíme tak, aby sa vytlačil vzduch a aby sa zaručilo správne umiestenie dlaždice. Behom pokládky je nutné z povrchu dlaždíc vlhkou špongiou odstraňovať zbytky lepidla. Špárovaciu maltu aplikujeme po 24 hod.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.