penetračný náter webercombi contact

webercombi contact

penetračný náter pod sádrové omietky na nesavý a hladký podklad

Účel použitia

Povrchová úprava stropov, Stena, Nosné steny

15 kg balenie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.