weberbat cementový poter (estrich)

Weberbat estrich

CEMENTOVÝ POTER

Jednozložková cementová podlahová hmota určená na ručné spracovanie, pevnosť 20 MPa.

 • Hrúbka vrstvy 10 – 40 mm
 • Pevnosť v tlaku 20 MPa
 • Ručné spracovanie

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podlahová hmota je určená na vykonávanie vnútorných pripojených pochôdznych poterov
 • Tvorí podkladnú vrstvu pre konečnú povrchovú úpravu podláh a slúži ako vyrovnávacia vrstva v suchom i vlhkom neagresívnom prostredí
 • Podklad (betón) musí byť zbavený prachu, nečistôt, mastnoty, nesmie byť zmrznutý a vykazovať trhliny
 • Pre zvýšenie prídržnosti k podkladu odporúčame na podklad aplikovať penetračný náter

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Hrúbka vrstvy 10-40 mm
 • Pre ručné spracovanie
 • Pochôdznosť po cca 24 hod. 
 • Pevnosť v tlaku 20 MPa

Dôležité

 • Maximálna hrúbka do 40 mm
 • Nevhodné do exteriéru
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Reakcia na oheň:

A1fl

Uvolňovanie nebezpečných látok: CT
Pevnosť v tlaku : C20
Pevnosť v ťahu za ohybu : F4
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 20 kg/m2
Cenníková cena: 0,131 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberbat cementový poter?

Obsah vreca rozmiešame s cca 3,7 l čistej vody do stavu bez hrudiek. Hmotu nanesieme na pripravený podklad, zhutníme, uložíme do požadovanej hrúbky, zarovnáme podľa potreby do roviny sťahovacou latou. Povrch poteru odporúčame ošetrovať minimálne počas 48 hodín od uloženia a chrániť pred priamym slnečným žiarením a vetrom. Vhodným spôsobom ošetrenia je po uložení prikryť povrch poteru textíliou a túto udržovať vo vlhkom stave.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.