epoxidová penetrácia weber prim EP 2K

weber prim EP 2K

univerzálna penetrácia pod hydroizolačné stierky a nátery. pre aplikácie na nasiakavé i nenasiakavé podklady. Vyzrieva chemickou reakciou 2 komponentov. Vhodná najmä ako penetračný náter pod PUR hydroizolačné nátery a stierky a epoxidové stierky a nátery na nenasiakavých podkladoch ako napríklad: kov, asfalt, keramické obklady, sklo, akrylátové nátery, liaty betón

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Výrobok je balený v kovových nádobách. Hmotnosť zložky A je 15 kg a zložky B 5 kg alebo 3 + 1 (zložka A 3 kg + zložka B 1 kg).

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

Všeobecné požiadavky pre podklad

Príprava podkladu je pre optimálny vzhľad a životnosť úplne zásadný. Podklad musí byť čistý, pevný, zbavený znečistenie a nesúdržných častí, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť prídržnosť penetrácie. Maximálna vlhkosť nesmie prekročiť 7%. Pevnosť podkladu v tlaku musí byť min. 25 MPa a pevnosti v ťahu min. 1,5 MPa.

Staré nátery, olejové a tukové škvrny, organická kontaminácie a prach sa musia odstrániť, napr. brúskou.

Prípadné nerovnosti povrchu musia byť vyrovnané. Prach vzniknutý brúsením bude odstránený rovnako ako oddrolené kúsky betónu.

Upozornenie: Pre úpravu povrchu betónu nepoužívajte brokovanie - znižuje povrchovú súdržnosť betónu a jeho stabilitu. Neumývajte povrch betónu vodou. Nový betón musí byť min. 30 dní starý.

Vlastnosti a výhody produktu

 • jednoduchá aplikácia (valček, štetka)
 • excelentná priľnavosť k podkladu (nasiakavý aj nenasiakavý)
 • aplikovateľná i na vlhké podklady bez zníženej adhézie
 • 2-komponentná
 • odolný voči stojatej vode
 • riediteľná vodou
 • vysoká pevnosť v ťahu a odolnosť rázu
 • odolná voči mrazu a horúčave
 • odolná voči chemickému zaťaženiu
 • bezprašný povrch
 • tvrdosť > 95

priľnavosť k vlhkému betónu (6%) > 2 MPa

Dôležité

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

 

 

 

 

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.