Weber podporuje vzdelávanie detí v oblasti architektúry organizáciou projektu „Deti a architektúra“.

V mesiacoch október a november sme spolu s vydavateľstvom Eurostav zorganizovali súťaž pre žiakov piatych ročníkov základných škôl pod názvom "Deti a architektúra".

deti_a_architektura.jpg

Súťaž bola vyhlásená pod záštitou prezidenta SR a s finančnou podporou ministerstva kultúry SR. Cieľom projektu je vzdelávať deti 5. ročníka ZŠ o tom, čo je dobrá a kvalitná architektúra, predstaviť najznámejších zakladateľov slovenskej architektúry, ale aj predstaviteľov súčasnej staršej, strednej aj mladej generácie architektov a ich najznámejšie diela. Zámerom tohto projektu je budovať u detí vzťah k architektúre, k prostrediu, v ktorom žijú, bývajú, chodia do školy, lebo sme presvedčení, že len ak budeme vzdelávať už deti v tejto oblasti, len vtedy z nich môžu vyrásť kultúrni ľudia, ktorí budú poznať naše architektonické bohatstvo a budú ho chcieť aj chrániť. Do projektu sa zapojilo 50 škôl (asi 2000 detí) a svoje umelecké diela do súťaže zapojilo 262 žiakov. Koncom novembra sa v detskom múzeu v Bratislave v usporiadala vernisáž najlepších výtvarných prác a ich autori boli odmenení vecnými cenami a zároveň im bola urobená exkurzia po najvýznamnejších dielach slovenskej architektúry, ktoré sa nachádzajú v Bratislave aj s odborným výkladom. Cieľom projektu je budovať už u detí vzťah k architektúre, k prostrediu, v ktorom žijú, bývajú a chodia do školy. Po absolvovaní kurzu mali deti nakresliť obrázok na tému architektúra. Dňa 11.11.2015 zasadla odborná porota zložená prevažne z architektov a vybrala tie najkrajšie obrázky. Všetky vybrané obrázky sú vystavené v Detskom múzeu v Bratislave, kde bola dňa 27.11.2015 aj vernisáž tejto výstavy. Prečítajte si viac o projekte a ocenených víťazoch.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.