Weber partnerom Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva

Dňa 17.10.2016 sa uskutoční najväčšia diskusia o vývoji slovenského stavebníctva a hľadaní riešenia kľúčových problémov sektora poprednými predstaviteľmi štátu a generálnymi riaditeľmi stavebných, projektových a developerských spoločností.

Stretnutie_lidrov_slovenskeho_stavebnictva_2015__146__01.jpg

Dňa 17.10.2016 sa v kongresovej sále budovy SLSP uskutoční najväčšie stretnutie riaditeľov stavebných, projektových a developerských firiem s predstaviteľmi vlády SR – Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2016.

Účasť na Stretnutí lídrov potvrdil nový minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Árpád Érsek,  miestopredseda Európskej komisie a komisár pre energetickú úniu Maroš Šefčovič a pozvaní sú rovnako ďalší členovia vlády a najvýznamnejší predstavitelia slovenského stavebníctva.

Konferencia sa vo svojom prvom odbornom bloku bude venovať stratégii nového ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, pripravovaným zákazkám pre stavebnú sezónu 2017 a 2018, výstavbe financovanej z centrálnych aj regionálnych zdrojov (kraje, mestá, obce) a tiež výhľadu vývoja dostupnosti kvalitných ľudských zdrojov pre slovenské stavebníctvo. Druhý diskusný blok bude zahrňovať najnovšie plány EÚ pre výstavbu v oblasti energetickej efektívnosti a smart financing for smart buildings, rovnako tiež aktuálny pohľad lídrov projektových firiem na stav zákaziek v oblasti projektovej prípravy, cenám a boju o zákazky. Program stretnutia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.