Kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS)

 

Máte záujem o profesionálny výklad?
Účastníci školenia budú detailne oboznámení so slovenskou technickou normou STN 73 2901: 2015, a následne s témami:

  • Zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS),

  • STN 73 0802/Z2: 2015,

  • Požiarna bezpečnosť stavieb a s vlastnosťami systému, postupom jeho realizácie, s riešením detailov a nevyhnutnosťou ich riešiť podľa záväzného technologického predpisu a vyššie uvedených noriem.

Po praktickej ukážke sa aktívne zúčastnia aj realizácie jednotlivých úkonov montáže tepelnoizolačného kontaktného systému.

 

Weber Slovakia

Kontaktujte nás

Ing. Erik Kršiak

Produktový manažér pre fasády a kontaktné zatepľovacie systémy

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.