hĺbkový spevňovač weber 707

weber_707_hlbkovy_spevnovac

Prostriedok na spevnenie jestvujúcich omietok a súčasné zníženie ich nasiakavosti. weber 707 je tekutý, podkladový prostriedok obsahujúci rozpúšťadlo, ktorý má vlastnosť prenikať hlboko do podkladu. Podklad sa stáva priľnavým a únosným pre fasádne nátery weberton a tenkovrstvové  omietky  weberpas. 

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Výrobok je balený v plastových nádobách. Hmotnosť jedného balenia je 5 kg, váhová tolerancia ± 1,5%. Vedrá sú na paletách. 

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

 • Na ochranu stavby a jej ďalšie farebné a štrukturálne stvárnenie.
 • Vhodný najmä pri rekonštrukcii, modernizácii a renovácii fasád.
 • Vhodný i na spevnenie drobiacich sa interiérových omietok. 

Vlastnosti a výhody produktu

 • Hĺbkovo spevňuje staré omietky
 • Odstraňuje kriedovanie povrchu
 • Znižuje nasiakavosť
 • Neutralizuje podklad pod nátery a omietky

Dôležité

 • Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, prachu ako aj bez voľne  sa oddeľujúcich častí, zbavený oddeľujúcich sa starých náterov, nesmie sa 
  zmrašťovať.
 • Pred aplikáciou náteru na podklady, ktoré nie sú stabilné odporúčame z nich odstrániť drobiace časti. 
 • Pri silne nasiakavých alebo silne sa drobiacich podkladoch je vhodné urobiť druhý náter ešte pred zaschnutím prvej vrstvy.
 • Teplota samotného spevňovača, podkladu a okolitého vzduchu pri aplikácii nesmie klesnúť pod +5 °C a zároveň nesmie klesnúť teplota okolitého vzduchu pod +5 °C počas nasledujúcich minimálne 24 hodín. 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.